Suoraan sisältöön

Helsingin unitehdas

Rahoituksen hakija Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos
Yhteistyötahot Opetusvirasto, Mielenterveysseura, HUS nuorisopsykiatria, Innojok
Hankkeen aikataulu 2016–2017
Myönnetty rahoitus 80 000 € (2016), 30 000 € (2017)
Loppuraportti
Helsingin unitehdas loppuraportti

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena oli virtuaalisen interventio-ohjelman avulla auttaa univaikeuksissa olevia nuoria. Hankkeen ensimmäisessä osassa kehitettiin terveysapplikaatio, jonka tarkoitus on auttaa yksilöä normalisoimaan vuorokausirytminsä. Toisessa osassa kehitettiin ohjelma nuorille, joilla on univaikeuksia. Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja siihen, miten käyttäytymisen pitkäkestoinen muutos voidaan saada aikaiseksi pelillisyyden avulla. Hankkeeseen liitettiin myös unta mittaavia rannekkeita.

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin pelillinen uni-interventio, joka auttaa nuoria säätelemään vuorokausirytmiään. Interventiota on lisäksi testattu väestöpohjaisessa SleepHelsinki! -tutkimuksessa helsinkiläisillä nuorilla. Peliapplikaatio toimi pilottina, jonka pohjalle rakennettiin uusi, kattavampi hanke SleepCircle (https://www.sleepcircle.fi ). Tähän saatiin Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa -rahoitus. Rahoituskausi päättyi 31.12.2018. Tämän jälkeen hanke pyrkii perustamaan yrityksen kaupallistamista varten. Tavoitteena on kestävään liiketoimintaan perustuva uni-interventiomalli, joka voidaan kaupallistaa useissa maissa.

Hankkeessa kirjoitettiin ja julkaistiin kaikille nuorille tarkoitetut tietosivut unesta ja vuorokausirytmin säätelystä Suomen Mielenterveysseuran sivuilla https://www.mielenterveysseura.fi/unitehdas. Sivuilla on ollut kävijöitä noin 6 500 ja ne on linkitetty HUS:n mielenterveystalon sivuille.

Hankkeessa koulutettiin Helsingin kaupungin oppilashuollon toimijoita auttamaan unihäiriöisiä nuoria ja perustettiin työryhmä, jossa oli sekä oppilashuolloin toimijoita että yliopiston unitutkijoita. Hankkeessa kehitettiin myös toisen asteen koulutukseen ja nuorisotyöhön soveltuva univalmennusinterventio, jonka käytettävyyttä on testattu ja joka on valmis oppilashuollon käyttöönotettavaksi.

Hanke päättyi kesäkuussa, eli noin puolivuotta suunnitellun päättymisajankohdan jälkeen. Tähän vaikutti ensisijaisesti rinnalla kulkeneen SleepHelsinki! -tutkimuksen edistyminen, joka on ollut merkittävässä roolissa uni-intervention kehitys- ja tutkimustyössä.05.12.2019 21:22