Suoraan sisältöön

Helsinki Street Lab

Rahoituksen hakija Forum Virium Helsinki
Yhteistyötahot Rakennusvirasto, Helsingin markkinointi Oy, kaupunginkanslia, kaupunginkirjasto, tietokeskus, Aalto yliopisto, EIT Digital
Hankkeen aikataulu 2016
Myönnetty rahoitus 37 000 €
Loppuraportti
Loppuraportti: Helsinki Street Lab

Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa tapahtuva uusien teknologioiden kokeilutoiminta Helsinki Street Lab -innovaatioalustaksi. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin 4-6 opastukseen, tapahtumiin, liikkumiseen ja kaupunkilaisten osallistamiseen liittyvää palveluinnovaatiota.

Hankkeessa hyödynnettiin aiempien hankkeiden tuloksia ja keskityttiin Street Lab -toiminnan konseptointiin, käynnistämiseen ja tuotteistamiseen kaupungin yksiköiden ja yritysten sekä kaupunkilaisten tarpeiden pohjalta.

Hankkeen kokeiluilla pyrittiin synnyttämään ketteriä palveluita, joiden kehittämiseen luotiin toimintamallit. Palvelukokeiluissa huomioitiin myös liiketoimintamahdollisuudet ja -mallit. Street Lab tarjoaa Digitaalisen Helsingin palveluinnovaatioille kokeilualustan.11.12.2019 16:59