Suoraan sisältöön

Hoivapalveluiden tehostaminen

Rahoituksen hakija Palvelukeskus Helsinki
Yhteistyötahot Sosiaali- ja terveysvirasto, kotihoito
Innofactor, Videovisit, Menumat, Tunstall
Hankkeen aikataulu 2016
Myönnetty rahoitus 101 000 €


Hanke on päättynyt. Hoivapalveluiden tehostamiseen tähtäävään Internet of things -projektiin lähdettiin ajatuksella, että asiakkaiden kotona olevista laitteista saataisiin asiakkaan vointia kuvaavaa dataa, jonka pohjalta olisi mahdollista luoda voinnin kehittymistä kuvaava ja ennustava analyysimalli. Tämän tiedon ja analyysimallin pohjalta hoivapalveluiden toimintaa voitaisiin siis tehostaa ja asiakkaiden hyvinvoinnin kehitystä seurata paremmin sekä ehkäistä voinnin heikkenemistä siitä kertovien ennusmerkkien perusteella ja kirjauksiin perustuvan analyysin myötä.

Loppuraportti05.12.2019 21:20