Suoraan sisältöön

Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa

 

Rahoituksen hakija Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos
Yhteistyötahot kaupungilla Sosiaali- ja terveysvirasto,  kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki
Yhteistyötahot muualla Mukana olevat yritykset
Hankkeen aikataulu 1/2017 - 6/2018
Myönnetty rahoitus 120 000 € (2017) ja 60 000 € (2018)


Hankkeessa synnytettiin ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista aidossa kotihoidon palveluympäristössä sekä verkotettiin hoivarobotiikan ratkaisuja tarjoavia toimijoita. Hankkeen tavoitteena oli käytännön kokeilun kautta lisätä sekä hoivapalvelujen tuottajien että koteihin ratkaisuja tarjoavien robotiikkayritysten ymmärrystä yhteisistä kehittämismahdollisuuksista. Hanke pohjautui kaupungin eri toimijoiden aiempiin yksittäisiin kokemuksiin hoivaroboteista palvelukeskuksissa sekä niiden kehittämishankkeisiin.

Erityinen kokeilun painopiste onkin hoivarobottien integroituminen jo olemassa oleviin toiminta- ja tietojärjestelmiin ja tämän aidon kokeiluympäristön kautta saatava näyttö todellisista hyödyistä, mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kokeilun motivaationa on tunnistaa parhaita tulevaisuuden kehityspolkuja kohti hoivarobotiikan laajempaa käyttöönottoa ja luoda edellytyksiä alkaa lunastaa robotiikkateknologioiden lupauksia palvelujen kustannustehokkuudelle ja käyttäjälähtöisyydelle.14.01.2020 12:55