Suoraan sisältöön

Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen kehittäminen pilottiprojektien avulla (InnoBIM)

Hankkeen hallinnoija Aalto-yliopisto ja Metropolia-ammattikorkeakoulu
Yhteistyötahot Rakennusvirasto
Hankkeen ajankohta 2015-2016
Myönnetty rahoitus
67 000 kummallekin vuodelle
Loppuraportit
Loppuraportti 1
Loppuraportti 2
Loppuraportti 3


Hankkeen päätavoitteena oli edistää tietomallien hyödyntämistä tilaajan näkökulmasta sekä tuottaa kokemusperäistä tietoa hankintaketjun hallintaan. Tietomallintaminen on rakentamisen keskeinen keksintö, joka muuttaa alan toimintatapoja. Tutkimuksessa hyödynnettiin systemaattisesti pilottiprojekteissa saatuja kokemuksia ja kehitetään tietomalliosaamista.

Hankkeen toteutti Aalto-yliopisto ja Metropolia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa.

InnoBIM Metropolian sivuilla05.12.2019 21:23