Suoraan sisältöön

Ite nettiin

 

Hankkeen hallinnoija Sosiaali- ja terveysvirasto
Yhteistyötahot muualla -
Hankkeen aloitus 2013
Aiemmin innovaatiorahastosta myönnetty määräraha 400 000 €
Käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto 120 000 €
Loppuraportti
Ite nettiin loppuraportti

 

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Ite nettiin -projektin tavoitteena on ollut edistää kuntalaisten mahdollisuuksia arvioida ja hoitaa omaa terveyttään ottamalla käyttöön internetin välityksellä sähköinen terveystarkastus ja terveysvalmennus. Tavoitteena oli varhainen riskipotilaiden tunnistaminen ja itsehoidon lisääminen, tuottaen tätä kautta terveyshyötyä. Hankkeessa on kehitetty sähköistä asiointia terveydenhuollon asiakkaiden ja ammattilaisten välillä ja tarjottu kuntalaisille uusia tapoja oman terveydentilan arviointiin ja terveysvalmennukseen sekä ammattilaisille uusia työvälineitä ja tapoja asiakkaiden terveyden edistämiseen. Ite-nettiin projektissa on kehitetty myös sähköistä asiointia terveydenhuollon asiakkaiden ja ammattilaisten välillä.

Tutkittuun tietoon pohjautuva Duodecimin tuottama Star - sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on helposti saavutettava palvelu ja se on tarjolla kaikille kuntalaisille. Lisäksi pitkäaikaissairaille on omahoidon tueksi käytössä eOmahoitokirjasto. Palvelut ovat olleet käytössä marraskuusta 2014 alkaen. Maaliskuussa 2015 on otettu käyttöön sähköinen 40-vuotiaan miehen terveystarkastusprosessi, jossa valitulle kohderyhmälle on tarjottu sähköinen Star-palvelu. Palvelun tuella heistä poimitaan jatkotoimiin korkean riskin asiakkaat. Prosessissa hyödynnetään Pegasoksen sähköisen viestinnän ja ajanvarauksen toimintoja. Prosessi on muuttunut kohdentamattomasta vastaanottoseulonnasta riskistratifioituun kohdennettuun palveluun, joka luo jatkossa edellytyksiä terveyserojen kaventamiselle, asiakassegmentoinnille ja palvelumuotoilulle. Omaishoitajille on myös käytössä vastaavanlainen sähköinen terveystarkastusprossesi. Vuoden 2017 alussa on käynnistynyt lastensuojelun sijaisperheille suunnattu palvelu, jossa hyödynnetään hankkeessa kehitettyjä sähköisiä palveluprosesseja. 
05.12.2019 21:21