Suoraan sisältöön

Kasvupolku

 

Hankkeen hallinnoija Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, yrityspalvelut
Yhteistyötahot muualta -
Hankkeen aloitus 2012
Myönnetty rahoitus 425 000 € (2016)
Loppuraportti
Kasvupolku loppuraportti

 

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Kasvupolku-hanke on aloitettu innovaatiorahaston rahoittamana loppuvuonna 2012, mutta toiminta aloitettiin vuoden 2013 puolella. Vuosina 2013-2014 hankkeen hallinnoija on ollut Helsingin Uusyrityskeskus ry ja vuodesta 2015 vuoteen 2017 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

Osana hanketta on ollut Kasvuvalmennus-niminen kasvuyritysten kansainvälistymisen ja kasvun tueksi tarkoitettu ohjelma. Kasvuvalmennuksen yhteistyökumppanina oli vuosina 2013-2014 Forum Virium, mutta vuoden 2015 aikana kasvuvalmennuksen hallinnointi siirtyi YritysHelsingin hoidettavaksi. 
Hankkeen ohjausryhmä on hankkeen aikana usean kerran vaihtunut, johtuen henkilöstövaihdoksista, hallinnoijan muutoksista ja hankkeessa tapahtuneista muutoksista.

Hankkeesta on vuosien aikana rahoitettu NewCo Factoryn toimintaa, jatkettu Forum Viriumin vuodesta 2006 aloittamaa Kasvuvalmennus-ohjelmaa, rakennettu Helsingin alueen kasvuyritysekosysteemiä ja tehty erilaisia yrityspalveluiden pilotteja.

Kasvuvalmennus-ohjelmaan osallistui vuosien 2013-2017 aikana noin 140 helsinkiläistä kasvuyritystä. Ohjelman tarkoitus on ollut luoda palvelujatkumo YritysHelsingin perustamisneuvontaan. Kasvuvalmennus-ohjelma on rahoittanut lupaavien yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle oleellisia asiantuntijapalveluita, joita YritysHelsingin perustamisneuvonta ei ole pystynyt tarjoamaan. Palautteen perusteella Kasvuvalmennus on ollut tuloksellinen ja tehokas tapa tukea helsinkiläisten yritysten kasvua. Kasvuvalmennukseen on osallistunut monipuolisesti eri alojen ja vaiheen kasvuhakuisia yrityksiä. Useat ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet ja osallistuneet yritykset ovat saaneet Kasvuvalmennuksen jälkeen Tekesin (nyk. Business Finland) kansainvälistymistukia.05.12.2019 21:21