Suoraan sisältöön

KLIFFA – uudenlaista urbaania asumista

Rahoituksen hakija Kliffa Innovations
Yhteistyötahot Kiinteistövirasto, opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, Vallgård Digital Solution Oy
Hankkeen aikataulu 2016-2017
Myönnetty rahoitus 35 000 € (2016) ja 22 700 € (2017)
Loppuraportti
Kliffa Innovations loppuraportti


Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa tehtiin vuonna 2016 kuutoskaupunkien keskuudessa selvitys ”Urbaanit yhteistilat – Tilavarauskäytännöt Suomen suurimmissa kaupungeissa” tilojen lyhytaikaisesta vuokrauksesta. Tavoitteena oli vertailla Helsingin tilannetta muiden kuntien tilanteeseen ja käytäntöihin. Samana vuonna tehtiin myös Malminkartanossa tarkastelu alueellisista tilatarpeista tilojen lyhytaikaisen käytön kehittämiseksi.

Vuonna 2017 hankkeessa pilotoitiin tilojen lyhytaikaista vuokrausta, sähköistä varaamista ja sähköistä lukitusta Itä-Pasilassa. Pilotointikohteet olivat Hekan kolmen asuintalon kerhohuonetta, joissa kahdessa oli käytössä Kliffan varausjärjestelmä sekä yksi Hekan omistama, mutta Tilakeskuksen jälleenvuokraama toimistohuoneisto. Nämä kohteet uusittiin sisustussuunnittelijan avustuksella asukkaita ja alueen toimijoita osallistavalla prosessilla (työpajat ja sidosryhmätapaamiset). Tiloja vuokrattiin lyhytaikaisesti www.kliffa.fi -alustan kautta siten, että Hekan asukkaiden käytössä oli sisäinen varausjärjestelmä (monikäyttöiset kerhohuoneet) ja kaikkien kaupunkilaisten käyttöön avattiin yhteiskäyttötoimisto. 


Kokemuksia saatiin:
1) pilottitilan lyhytaikaisessa varaamisessa käytetyn järjestelmän toimivuudesta,
2) älylukitusjärjestelmän toimivuudesta
3) varausjärjestelmän ja älylukitusjärjestelmän yhteensopivuudesta
4) vuokrattavan tilan sisustuksen suunnitellusta ja toteutetusta tilankäyttökonseptista
5) tilan käyttäjien toiminnasta
6) tilan käyttöasteesta ja kysynnästä,
7) tilakustannuksista ja vuokratuloista,
8) tilan käyttöönottoa edeltäneistä valmisteluista ja
9) tilan markkinoinnista.
Lisäksi hanke tuotti näkökulman uusista ratkaistavista ongelmista ja kysymyksenasetteluja lyhytaikaisen vuokrauksen jatkokehittelylle.
05.12.2019 21:19