Suoraan sisältöön

Liikkuvan arjen design

 

Hankkeen hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yhteistyötahot kaupungilla Kaupunkisuunnitteluvirasto, HKL-liikelaitos
Yhteistyötahot muualla Liikennevirasto
Hankkeen aikataulu 2013-2016
Myönnetty rahoitus 238 000 €
Loppuraportti
Loppuraportti: Liikkuvan arjen design

 

Hanke on päättynyt. Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -hanke edisti Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta ja tuki pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kaupungin kasvattamistavoitetta 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Pyöräilyn edistämisohjelmassa visioitiin Kampissa toimivan Pyöräkeskuksen lisäksi alueellisia keskuksia täydentämään pyöräilijöille tarjottavia palveluja. Ohjelmassa huomioitu tarve pyöräreittien varrella tarjottaville pumpuille ja kartoille on esimerkki oheispalveluista, jotka on luontevaa liittää osaksi pyöräkeskuskokonaisuutta. Hankkeen tuloksena syntyi konkreettinen toteuttamissuunnitelma pyöräkeskukselle 2.0. Pyöräkeskus koostuu palveluelementeistä, joista voi rakentaa erilaisia kokonaisuuksia eri puolille kaupunkia, jotka vastaavat liikkujien tarpeisiin.

Toimenpiteet perustuivat suurelta osin Liikkuvan Arjen Design -hankkeen tulosten jatkokehittämiseen. Tässä aiemmassa projektissa luotiin kattava yhteistyöverkosto pyöräilyn edistämistoimijoista Helsingin seudulla, jonka asiantuntemusta hyödynnettiin hanketta toteutettaessa. Hanke tuki lisäksi Helsingin strategisia tavoitteita mm. hyödyntämällä muotoilua kaupungin uudistamisessa ja kehittämisessä sekä lisäämällä kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Projekti edisti alueellisen pyöräkeskuksen toiminnan käynnistämistä Malmilla sekä suunnitteli pyöräkeskusta Metropolian kampukselle Myllypuroon. Lasten liikennekaupungista tehtiin laajentamissuunnitelma ja osallistuttiin Velo City –konferenssiin sekä sen kansalliseen jälkiseminaariin.

Lisätietoja hankkeesta: Pasi Pänkäläinen, pasi.pankalainen [@] metropolia.fi

Liikkuvan arjen verkkosivut05.12.2019 21:22