Suoraan sisältöön

Kestävät liikkumiskonseptit - Living Lab Bus


Hankkeen hallinnoija Aalto-yliopisto
Yhteistyötahot Helsingin seudun liikenne (HSL), VTT, Alejo Oy
Hankkeen aloitus 2015

Haettava rahoitus
30 000 € (2016), 30 000 € (2017)
Loppuraportti
Living Lab Bus -loppuraportti
Liite

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Aalto-yliopiston Kestävät liikkumiskonseptit -hanke oli osa Living Lab Bus -hankekokonaisuutta, joka koostuu useista toisiinsa kiinteästi liittyvistä yritysryhmä- ja tutkimushankkeista. Living Lab Bus -hankkeessa tuotettiin tietoa siitä, millä teknisillä, liiketoiminnallisilla ja liikennepoliittisilla edellytyksillä saumaton, useita eri liikennevälineitä hyödyntävä matkustaminen yhdessä digitaalisten palvelujen ja kutsuohjautuvan joukkoliikenteen kanssa lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja vähentäisivät riippuvuutta yksityisautoilusta. Hankkeessa määriteltiin avoin liikenteen palvelualusta uusien teknologioiden ja palvelujen kehittäjien käyttöön, mikä toteutettiin HSL:n operoimiin sähköbusseihin. Avoin ympäristö edistää julkisten toimijoiden tuottaman avoimen datan, lähdekoodin ja rajapintojen hyödyntämistä kaupallisissa palveluissa. Tavoitteena oli edistää kehitetyn palvelualustan hyödyntämistä ja kutsua mukaan innovatiivisia palveluyrityksiä hyödyntämään kehitettyä alustaa sekä tutkimuksen ja opiskelijoiden osallistamisen myötä syntyneitä innovaatioita.

Projektin alkuvaiheessa vuosina 2015 ja 2016 tutkimuksessa painottuivat kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen ja uusien liikenteen digitaalisten palvelujen tutkimus. LLB-palvelualustan kehitystyön ja bussiasennusten valmistuttua tutkimuksen painopiste siirtyi alustan mahdollistaman monipuolisen datan keräyksen hyödyntämiseen matkustajien tarpeiden tutkimuksessa, mihin liittyen toukokuussa 2017 suoritettiin usean viikon mittainen datan (mobiili-survey ja sensorimittaukset) keräysjakso yhteistyössä HSL:n kenttätutkijoiden kanssa. Kyselytutkimusten jälkeen toteutettiin myös 3 viikon mittainen kvalitatiivinen matkustajien seurantatutkimus. Lisäksi matkustajien tarpeita koulumatkoilla tutkittiin kyselytutkimuksella Tansaniassa ja Namibiassa keväällä 2017.

Projektin keskeisiä tuloksia on julkaistu useassa tieteellisessä artikkelissa. Keskeisinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että digitalisoitumisen vaikutus julkisen liikenteen järjestämiseen ja multi-modaalisten matkaketjujen kokonaisuuksien hallintaan on erittäin suuri, mikä näyttäytyy myös kehitetyn palvelualustan hyödyissä seuraavilla tavoilla:  1. Palvelualusta pystyy keräämään uudenlaista ja aiempaa tarkempaa dataa liikennevälineistä ja matkustajista. 2. Palvelualusta pystyy yhdistämään erilaisia data-aineistoja toisiinsa. 3. Palvelualustaa voidaan hyödyntää jopa välittömästi liikenneoperaatioiden optimoinnissa ja palvelujen laadun kohentamisessa

Hanke on saanut myös Tekes rahoitusta vuosille 2015–2019 yhteensä 300 000 euroa. Koko Living Lab Bus -projektin (tarkempi kuvaus sivustolla www.livinglabbus.fi) kestoa on jatkettu vuoden 2019 heinäkuuhun saakka, minkä osana toteutettu Kestävät liikkumiskonseptit hanke on kuitenkin toteutettu suunnitellun aikataulun mukaisesti päättyen vuonna 2017. 16.11.2020 15:59