Suoraan sisältöön

Sähköinen asiointi ja henkilötieto: selvitys ja kokeiluprojekti MyDatan hyödyntämisestä kaupungin palvelujen kehittämisessä

Rahoituksen hakija Open knowledge Finland ry
Yhteistyötahot Kaupunginkanslia, Forum Virium Helsinki, Helsinki Institute for Information Technology
Hankkeen aikataulu 10/2015 – 12/2016
Myönnetty rahoitus 29 775€
Loppuraportti
Loppuraportti: MyData


Hankeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miten henkilötietoa voitaisiin ihmisten omalla suostumuksella nykyistä laajemmin hyödyntää kaupungin palvelujen ja erityisesti sähköisten asiointipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Hanke tuotti henkilötiedon käsittelyyn liittyvää välttämätöntä taustatietoa tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehitystyön tueksi sekä 1–3 jatkokehityskelpoista palveluprototyyppiä, joiden avulla henkilötiedon käytön mahdollisuuksia voidaan konkretisoida ja esitellä laajemmin.

Hankkeessa tarkasteltiin henkilötiedon hallintaa ja käsittelyä uuden ihmiskeskeisen MyData-lähestymistavan kautta. MyData-lähestymisessä ihmisille annetaan mahdollisuus siirtää tietojaan uudelleenkäytettävässä muodossa itselleen tai MyData-tilin kautta valtuuttamaan muita palveluja hyödyntämään dataa. Tämän suostumuksiin pohjautuvan mekanismin avulla henkilötiedon käyttöpotentiaali pystytään hyödyntämään yksityisyydensuojaa heikentämättä.

Hankkeen innovaatiorahaston loppuraportti

Open knowledge Finland05.12.2019 21:23