Suoraan sisältöön

Plug in Helsinki

Rahoituksen hakija
Helsingin Markkinointi Oy
Yhteistyötahot kaupungilla
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja tietotekniikka- ja viestintäosasto.
Yhteistyötahot muualla
Forum Virium Helsinki, MaaS Global, Tencent
Keskustelu avattu myös seuraavien tahojen kanssa: Oikotie.fi/Sanoma Media Finland, Arrival Guides, Booking.com
Hankkeen aikataulu
2018
Myönnetty rahoitus
100 000 €
Loppuraportti Plug in Helsinki -loppuraportti


Plug in Helsinki –hankkeen tavoitteena oli avata ja jalostaa Helsingin Markkinointi Oy:n dataa yleisistä vierailija- ja nähtävyyskohteista ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Helsinki Marketing ylläpitää tietoja kolmessa eri tietokannassa, joista paikka- ja aktiviteettitietokantojen sisällön ylläpidosta se niin ikään vastaa. Näistä tietokannoista saatavaa dataa on käytetty kaupunkimarkkinoinnin MyHelsinki.fi-palvelussa. Hankkeessa kiinalainen Tencent, tuli hyödyntämään Helsingin avointa dataa oman palvelunsa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu alla.

API-talouskehityksen vahvistaminen
Kolmen tietokannan avoin rajapinta (API) julkaistiin marraskuussa 2018 osoitteessa http://open-api.myhelsinki.fi/. Kehitystyön lähtökohtina olivat helppo käytettävyys ja käyttöönotto, joustavat ja standardoidut tietorakenteet sekä teknisen ja markkinoinnillisten sidosryhmien huomiointi. Eri toimijat ovat kiinnostuneita rajapinnan eri osa-alueista, mikä osoittaa, että API tuo arvoa etenkin modulaarisuutensa ja kuratoidun datansa ansiosta. Toimijan ei siis tarvitse hyödyntää kaikkea APIsta saatavaa tietoa, vaan voi joustavasti valita, minkä tyyppisiä tietueita käyttää.

Luotettava tiedon fasilitoija
Yhtenä hankkeen tavoitteista oli mahdollistaa yritysten ja toimijoiden näkyvyyttä monikanavaisuuden kautta. Avoin rajapinta mahdollistaa kaiken relevantin tiedon löytymisen samasta paikasta, ja esimerkiksi paikkatiedot siirtyvät Helsinki Marketingin lisäksi nyt myös suoraan toimijoiden päivittämänä places.myhelsinki.fi -palvelun kautta. Palvelun käyttöönottoa on edistetty pitämällä koulutustapahtumia eri sidosryhmille. MyHelsinki Open API on saatavilla myös Helsinki Region Infosharen kautta ja valittiin vuoden 2018 parhaaksi data-avaukseksi.

Kehitystulosten levittäminen yritysten hyötykäyttöön
Projektin tulokset ja vaiheet on dokumentoitu ja jaetaan Helsingin kaupungin elinkeino-osaston, ICT-kehityksen, FVH:n, HRI:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Rajapinnan lähdekoodi avataan, jotta sitä voidaan kehittää uusia tarkoituksia varten. MyHelsinki Open API sisältää kuvaukset datarakenteista, käyttöehdoista sekä lisensseistä, jotta kuka vain toimija voi hyödyntää sitä. Helsinki Marketing aktiivisesti avaa keskusteluja uusien kansainvälisten toimijoiden kanssa API:n käyttöönottamiseksi.

Hankkeen yhteydessä kehitetty Miniprogram tarjoaa Helsingin toimijoille hyötyä ja näkyvyyttä jo nyt, sillä Miniprogram tarjoaa kohdennettua kiinankielistä näkyvyyttä uudelle kohderyhmälle. Miniprogram toimii siis hyvänä esimerkkinä myös pienemmille toimijoille siitä, kuinka he voivat kiinnittyä uusiin alustoihin, ja minkälaista jaettavan datan tulisi olla. Lisäksi myhelsinki.fi palvelu hyödyntää rajapintaa, tarjoten inspiraatiota ja vinkkejä Helsinki kokemukselle useilla eri kieliversiossa.
26.05.2020 10:50