Suoraan sisältöön

Match Made in Startup Refugees -kehittämishanke

Rahoituksen hakija
Phoenix ry
Yhteistyötahot kaupungilla
NewCo Helsinki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Yhteistyötahot muualla
Startup Refugees verkoston yli 500 toimijaa (yrityksiä, julkisen sektorin tahoja, Yhteisöjä, oppilaitoksia ja yksilöitä), vastaanottokeskukset, Suomen Yrittäjät, Pakolaisapu, NMKY:n Toiminnan avulla työelämään –hanke, Helsinki Think Company.
Hankkeen aikataulu
2019
Myönnetty rahoitus
122 000 €


Startup Refugeesin tavoitteena oli tukea turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä. Startup Refugeesin työ perustui laajaan ja monipuoliseen verkostoon, jonka tarjoamia työllistämis- ja koulutusmahdollisuuksia kanavoitiin Match profiilin täyttäneille ihmisille.

Profiileista nouseviin tarpeisiin on kolmessa vuodessa vastattu välittämällä verkoston avulla 489 työpaikkaa, joista noin 80% toistaiseksi voimassa olevia tai pidempiä määräaikaisia työsuhteita ja 20 % erilaisia keikkatöitä. Lisäksi on välitetty yli 4000 koulutus- ja verkostoitumismahdollisuutta sekä tuettu 60 yritystiimiä.

Startup Refugees on myös kartoittanut yli 2700 turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan osaamisen ja hyödyntänyt tässä ”Match Made in Startup Refugees”-toiminnassa Futuricen kanssa kehitettyä avoimen lähdekoodin Match sovellusta. Lähestymistapa pyrki tavoittamaan työllistymisestä ja yrityksen perustamisesta kiinnostuneet ihmiset heti maahantulon alkuvaiheessa ja hyödyntää verkoston voiman kotoutumisen ja työllistymisen tukena.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli rakentaa ja vahvistaa Startup Refugees –verkostoa Helsingissä, nopeuttaa turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien työllistymistä ja osaamisen säilyttämistä, helpottaa työvoimapula-alalla toimivien yritysten työvoiman tarvetta sekä tunnistaa yrityksen perustamisesta kiinnostuneet maahanmuuttajat ja tarjota heille tukea verkoston avulla. Hankeen yhteistyökumppanit kaupungilla osallistuivat työtavan kehittämiseen ja palvelumuotoiluun, sparrasivat tavoitteiden saavuttamisessa ja mahdollistivat kaupungin toimimisen toimintamallin kokeilualustana.

Lopputuloksena Helsinkiin syntyi vahva Startup refuges-verkoston ja maahanmuuttajaosaajien pooli, jolle tarjotaan aktiivisesti työmahdollisuuksia ja tukea työllistymiseen ja yrittäjyyteen jo heti maahantulon alkuvaiheessa. Samalla vahvistettiin yritysekosysteemiä sekä työvoiman saatavuuden näkökulmasta, että parantamalla maahanmuuttajataustaisten ihmisten edellytyksiä uusien yritysten perustamiseen. Lisäksi kasvatettiin Startup Refugees verkoston jäsenten ja välitettyjen työpaikkojen ja yritysten perustamiseen suuntautuvan tuen määrää.

Lisätietoja: https://startuprefugees.com/
14.01.2020 14:20