Suoraan sisältöön

BIM for events - Tapahtuma turvalliseksi

 

Rahoituksen hakija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Yhteistyötahot kaupungilla Pelastuslaitos, Stara ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Yhteistyötahot muualla Helsingin poliisilaitos, Tietoa Finland, Flow Festivals ltd ja Tukes
Hankkeen aikataulu 2017
Myönnetty rahoitus 59 000 €
Loppuraportti
BIM-tapahtuma turvalliseksi loppuraportti
Liite

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Hankkeessa toteutettiin kaupungin avoimesta datasta tuotettu Suvilahden alueen 3D-malli, johon tapahtumatoimijat voivat sijoittaa tarvitsemiaan elementtejä. Myös tulokset infrapunakameran taltioimista tiedoista yleisön liikkumisesta tapahtuma-alueella on mahdollista saada mallille. Hankkeessa tehtiin infrapunatesteistä kaksi amk-insinöörin opinnäytetytötä. Hankkeen tapahtuma-case oli Flow-festivaali elokuussa 2017.

Lisäksi hankkeessa tehtiin seurraavat toimenpiteet:
1. Kartoitettiin tilojen, yleisöpalvelujen, tapahtuma- ja suorituspaikkojen tekniikasta, logistiikasta ja palveluista vastaavien yritysten ja toimijoiden käyttämiä ohjelmia ja työkaluja tapahtuman suunnittelussa. Lisäksi kerättiin tietoa eri tapahtumatoimijoiden (pelastusviranomaiset, yksityinen turvallisuusala, kaupungit/kaupunkien viranomaiset, yleisötilaisuuksien järjestäjät ja yleisö) tarpeista tapahtuman suunnittelussa.
2. Koottiin Suvilahden alueelta tehdyt aluemallit
3. Selvitettiin infran (maanalaiset kaapelit ja putket sekä rakennustekniset tiedot) yhdistäminen suunniteltavaan 3D-malliin
4. Tutkitiin yleisön reaaliaikaisen liikkumisen seurannan mahdollisuuksia erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.

05.12.2019 21:23