Suoraan sisältöön

The Shortcut - Monimuotoisuus kasvun moottorina


Toteuttaja 

The Startup Shortcut Oy 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

Yhteistyötahot muualla 

SlushStartup Sauna, JunctionWave VenturesAaltoesTalk the TalkRising North, Maria01 
yrityksiä kuten Yousician, Nosto, Supercell, Google, FuturiceLeadfeederUltrahack, Holvi, IcebreakersMeHackit, etc. 
Rlabs South AfricaCouncil of Europe Cities projekti 

Hankkeen aikataulu 

2018 - 2019 

Myönnetty rahoitus 

138 000 euroa 

Loppuraportti Monimuotoisuus kasvun moottorina -loppuraportti


Monimuotoisuus lisää innovaatioita sekä kansainvälistymisen ja kasvun mahdollisuuksia startup-yrityksissä. The Shortcut madaltaa osallistumisen kynnystä, jotta useammat ihmiset erilaisista taustoista harkitsisivat startupin perustamista tai hakeutuisivat töihin startupeihin, joissa he pääsevät hyödyntämään koko osaamispotentiaaliaan.

The Shortcut avasi pääsyn teknologia- ja startup-yhteisöön ihmisille, joilla ei ole paikallisia verkostoja tai jotka olivat epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla. The Shortcutilla on mahdollisuus toimia väylänä Helsingin startup-ekosysteemiin, sillä se on Startup-säätiön (Slush, Startup Sauna, Junction jne.) omistama ja sijaitsee fyysisesti Maria01 startup hubissa.

Hankkeen aikana The Shortcut toimi ns. living labina, jossa kokeiltiin inspiraatioon, taitojen kehittämiseen (hands-on lähestymistapa ja epämuodollinen koulutus, tekemällä oppiminen) ja työllistymiseen liittyviä malleja startup-maailmassa. Hankkeessa kokeiltiin nopeasti, iteroitiin ja toistettiin sekä kasvatettiin malleja, jotka osoittautuivat toimiviksi.

The Shortcutin toiminta lähti ruohonjuuritasolta. Aloitteet sekä suunnittelu tapahtui yhteisölähtöisesti. Toimintaa suunniteltiin yhdessä startupien ja kasvuyritysten kanssa, jotka halusivat antaa takaisin ja etsivät osaajia. Kansainväliset osaajat ja startupit ovat jatkuvasti tekemisissä keskenään; jokainen kohtaaminen on mahdollisuus verkostojen luomiseen ja työmahdollisuuksien löytämiseen.

Lisätietoja: https://theshortcut.org/
26.05.2020 15:03