Suoraan sisältöön

UrbanSense

Rahoituksen hakija
Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja Forum Virium Helsinki.
Yhteistyötahot kaupungilla
Stara ja kaupunkiympäristön toimiala
Yhteistyötahot muualla
Nokia Bell Labs ja Nokia Oyj, Vaisala, Elisa Oyj, Ilmatieteen laitos (FMI) ja Spectral Imaging Ltd, Oulu
Hankkeen aikataulu
2018-2020
Myönnetty/sidottu rahoitus
859 806 €


UrbanSense -hankkeessa rakennetaan 5G-verkon testiympäristö ja innovaatioalusta, joka käyttää uutta teknologiaa kaupunkiympäristön havainnointiin ja mahdollistaa yritysten tuotekehitystä. Hankkeen tutkimuskohteena on ilmanlaadun ajantasainen ja tarkka seuraaminen uutta anturiteknologiaa hyödyntäen.

Hankkeessa on kaksi toisiinsa kiinteästi liittyvää osaa, jotka valmistellaan rinnakkain:

1. tutkimus- ja kehitystyötä 5G-verkkoteknologian ja ilmanlaatudatan siirrossa ja keräämisessä sekä

2. yrityksille avointen 5G-teknologiaan perustuvien alustojen laajempi kehittäminen Helsinkiin.

Ensimmäiset käytännön kokeilut tehdään Helsingin Kumpulassa, jossa tutkimus- ja kehitystyö osuudesta vastaavat tieteenalat sijaitsevat. Kokeilun aikana on mahdollista tutkia ja kehittää 5G-verkkoa, tiedonsiirtoa, ilmanlaadun mittaustiedon analyysiä ja testata sensoreiden toimintaa ketterästi ja yliopiston omin välinein ennen kuin testipenkkiä laajennetaan.

Toimintamallissa keskeisiä ovat neuvottelut ja yhteistyö 5G-verkkoteknologiaa hankkeen käyttöön tarjoavien yritysten kanssa, testialustan avoimuuden varmistaminen ja alustan markkinointi sekä alustojen hallinnointimallin kehittäminen. Tavoitteena on kehittää toimintamalli avointen 5G testialustojen perustamiseksi eri puolille Helsinkiä, esimerkiksi tukemaan Fiksun Kalasataman sekä Jätkäsaaren liikennehankkeiden toimintaa. Innovaatioalusta kokoaa eri testipenkit ja sensorit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoa: https://forumvirium.fi/urbansense-kokoaa-5g-testialustat-yhteen/
01.02.2021 13:30