Suoraan sisältöön

Varaamo-tilavarauspalvelu

Rahoituksen hakija Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Yhteistyötahot kaupunginkanslia, Forum Virium Helsinki
Hankkeen aikataulu 1/2016 – 12/2018
Myönnetty rahoitus 150 000  €


Hankkeen tavoitteena on tuottaa yksi, kaupunkitasoinen tilojen varausjärjestelmä, jota kaupunkilaiset voivat käyttää itsenäisesti. Palveluun kootaan hankkeessa mukana olevien virastojen tilat, niiden varustus sekä tilojen varaus- ja käyttösäännöt. Tilojen varaamista ja käyttöä koskeva ohjeistus yhdenmukaistetaan ja selkiytetään. Varausjärjestelmän avointen rajapintojen ansiosta myös kaupungin ulkopuoliset toimijat voivat liittyä järjestelmään.

Vuonna 2016 rakennetaan järjestelmän pilottikäyttöliittymä ja kartoitetaan tilavarausprosesseja ja toimintamalleja. Kokeilun avulla pystytään arvioimaan hankittavan tilavarausjärjestelmän tuotantomallin kannattavuutta, käyttömahdollisuuksia ja hallinnointimallia.

Tilojen avaaminen ja hyödyntämisen helpottaminen tukisi tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa, kun tiloissa voisi järjestää sosiaalista toimintaa, työskennellä tai perustaa pop-up-tapahtumia tai -myymälöitä. Avaaminen synnyttäisi parhaimmillaan asukaslähtöisiä innovaatioita. Yrittäjyys lisääntyisi, työskentely helpottuisi, kokouksia olisi näppärämpi järjestää, ihmiset tapaisivat toisiaan, verkostoituisivat ja viihtyisivät Helsingissä.

Katso hanke-esittelyvideoJAA
05.12.2019 21:23