Suoraan sisältöön

Varaamo-tilavarauspalvelu

Toteuttaja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Yhteistyötahot kaupunginkanslia, Forum Virium Helsinki
Hankkeen aikataulu 1/2016 – 12/2018
Myönnetty rahoitus 150 000  €
Loppuraportti Varaamo loppuraportti

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa yksi, kaupunkitasoinen tilojen varausjärjestelmä, jota kaupunkilaiset voivat käyttää itsenäisesti. Varaamo-palvelu otettiin käyttöön Helsingissä joulukuussa 2015, jonka jälkeen Varaamo on ollut julkisesti asiakkaiden käytössä osoitteessa https://varaamo.hel.fi. Ensisijaisesti palvelussa tarjotaan Helsingin kaupungin julkisia tiloja ja resursseja. Espoon kaupunki otti Varaamon käyttöönsä vuonna 2016 ja Vantaa 2017.

Vuoden 2017 tavoitteena oli jatkaa Varaamo-verkkopalvelun kehittämistä, luoda siihen yhdenmukainen Helsingin kaupungin ilme sekä integroida palveluun karttapohjainen käyttöliittymä. Ketteriä menetelmiä ja avointa lähdekoodia käyttäen toteutettiin Helsingin kaupungin uuden konseptin mukainen ilme Varaamoon ja tämän lisäksi Varaamon kohteet esitettiin karttapohjalla. Palvelusta on pyritty tekemään mahdollisimman asiakasystävällinen ja sen beta-versiosta kerättiin palautetta sekä asiakkailta että henkilökunnalta. Lähdekoodi on ollut saatavilla kaikille halukkaille Github-palvelussa ja ryhmä vastasi asiaan liittyviin kyselyihin.

Vuosien aikana palveluun lisättiin uusia tiloja. Haasteina oli, että kaupungin tilojen monipuoliset käyttötavat ja ominaisuudet vaativat yhä tarkempaa yhdenmukaistamista. Tilojen myöntämisen perusteet ja nykyiset tilavarauskäytännöt poikkeavat eri palveluissa yhä. Projekti on omalta osaltaan pyrkinyt jakamaan tietoa tilojen hallintaprosesseista vastaaville, jotta niitä voitaisiin tulevaisuudessa liittää ketterästi Varaamoon.

Haasteista huolimatta voidaan todeta, että Varaamon käyttömäärät ovat kasvaneet kiitettävästi. Palvelulle on olemassa selkeä käyttötarve paitsi Helsingissä myös muissa kunnissa. Pilotin kehittäminen paljastaa myös tilojen hallinnan prosesseissa olevat puutteet ja näin ollen tämä oppi on voitu ottaa käyttöön. Tulevaisuudessa tämä voidaan ottaa huomioon hallintomallissa.
28.05.2020 09:45