Suoraan sisältöön

Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi

Hankkeen toteuttaja 

Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Yhteistyötahot kaupungilla 

Elinkeino-osasto(NewCo Helsinki), Tulevaisuuden Älykkäät Oppimisympäristöt-hanke, Tunne työ-suunnittele ura-hanke (kaupungin lukiot), peruskoulut, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Osaamiskeskus, Helsingin ohjaamo, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala (kesätyöseteli), Helsinki Rekry, Vapaa sivistystyö 

Yhteistyötahot muualla 

Helsingin Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Lasten ja nuorten säätiö, 4H -järjestö, Kehittämis- ja tutkimushanke Luode (HY) 

Hankkeen aikataulu 

1/2020-12/2020 

Myönnetty rahoitus 

100000 €  


Kyseessä on valmisteluhanke, jossa valmistellaan helsinkiläisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä edistämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli. Valmis palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli tuodaan innovaatiorahastolle arvioitavaksi jatkokehittelyä varten.

Valmisteluhanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä. Tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen koko kaupungin alueella.

Valmisteluhankkeen tärkeimmät tavoitteet:

- Kartoitetaan palvelukonseptin ja siihen liittyvien eri tahojen (mm. sidosryhmät) tarpeet osallistavan palvelumuotoilun avulla.

Kestävän taloudellisen ratkaisun luominen kartoittamalla eri rahoitusvaihtoehtoja ja kansallisia ratkaisuja.

- Rakennetaan kuvaus toiminnasta ja siihen sisältyvien innovaatioprosessien toiminnan jalkauttamisesta fasilitoinnin keinoin vuoden 2020 loppuun mennessä.
01.02.2021 13:31