Suoraan sisältöön

Yrityskylä Helsinki

Hankkeen hallinnoija Opetusvirasto
Yhteistyötahot kaupungilta Kaupunginkanslia, Helen, TAT
Yhteistyötahot muualla Helsingin Yrittäjät ry, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tekniikan museo

Hankkeen jatkorahoitus
250 000 € (vuonna 2015)
Loppuraportti
Yrityskylä Helsinki -loppuraportti
Liite

 

Hanke on päättynyt. Hankkeen kuvaus:
Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten ja jolla on paras maine.

Yrityskylä Helsinki - hankkeen keskeisenä tavoitteena oli aluksi saada Yrityskylä osaksi koulujen toimintaa ja opetusta. Tämä tavoite saavutettiin ensimmäisinä vuosina, kun jokaisesta kaupungin koulusta 6.-luokkalaiset ovat päässeet osallistumaan Yrityskyläpäivään. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää Yrityskylä-konseptia ja luoda siihen uusia sisältöjä yrityspäivän ja konseptin muodon osalta.

Hanketta jatkettiin vuonna 2015, jolloin tarkoituksena oli fyysisen oppimisympäristön kehittäminen palvelemaan 7.–9.-luokkalaisia sekä virtuaalisen Yrityskylän esipilottimallin edelleen kehittäminen ja laajentaminen koskemaan kaikkia kaupungin 7.–9.-luokkia. Tämän lisäksi fyysistä oppimisympäristöä kehitettiin palvelemaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja heidän perheiden kotouttamisprosessia, jolloin tavoitteena oli suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen toimintaan tutustuminen. Tämä toteutui tavoitteiden mukaisesti.
05.12.2019 21:21