Suoraan sisältöön

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke – Mukana-ohjelma

Ajankohtaista:

Pääkaupunkiseudun kunnat yhdistävät voimansa ja osaamisensa koulussa ja vapaa-ajalla tapahtuvaa kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. Samalla puolella -nimisen kampanjan tukijoina ovat Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisit, Poliisihallitus sekä sisäministeriö. Lue lisää


Strategiamaininta:

Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden kanssa systeemisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Projektin aikana selvitetään erityisesti ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalta otetaan käyttöön keinoja syrjäytymisen katkaisemiseen.


Tavoite:

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä.

Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeää on kohdentaa toimenpiteet oikea-aikaisesti ja vahvistaa hyvinvointia tukevien ja suojaavien tekijöiden ja kasvuympäristöjen toimintamahdollisuuksia. Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi.

Systeemistä muutosta tavoitellaan kohdentamalla toimenpiteitä seuraavien tavoitteiden mukaisesti:


  1. Jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta
  2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen
  3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus
  4. Lapsuuden köyhyys ei määritä liiaksi tulevaisuutta ja mahdollisuuksia


Ohjelman esittely:

Mukana-ohjelman esittely (pdf, 2,2Mt)

Mukana-ohjelman projektisuunnitelma (pdf, 4,5Mt)

Päivittyvä toimenpidesuunnitelma (pdf, 1,4Mt)

Projektplan, sammanfattning (pdf)

Project plan, summary (pdf)


Materiaaleja:

Mukana-ohjelman loppuraportti (pdf)

Mukana-ohjelman esite (pdf)

Mukana-ohjelman toimintamallit (verkkosivusto, jonne koottu yli 30 ohjelman toimintamallia kohderyhmittäin)

Perheen mukana -palvelun esite (pdf)

Perheen mukana -palvelun esite (engl.) (pdf)

Kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13)


Ohjelman seuranta ja arviointi:

Vaikuttavuusmittarit

Toimenpide- ja vaikutusmittarit

Arviointiraportti: Monikielinen ohjaaja ja kouluvalmentaja (pdf)

Tunne- ja vuorovaikutustaitotuntien vaikutusten arviointi (pdf)


Osapuolet ja kumppanit:

Sisäiset toteuttajat: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (henkilöstö, päiväkodit, koulut, oppilaitokset), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (nuoriso-, liikunta-, kulttuuripalvelut), sosiaali- ja terveystoimiala (perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut), kaupunginkanslian elinkeino-osasto (maahanmuutto-, työllisyys- ja yrityspalvelut), kaupunkiympäristön toimiala 

Ulkoiset sidosryhmät: kaupunkilaiset (lapset, nuoret, oppilaat, opiskelijat, huoltajat), keskeiset lasten ja nuorten parissa toimivat järjestöt ml. asukasyhdistykset, maahanmuuttajajärjestöt, yritykset, ostoskeskukset, kansainväliset kumppanit, valtiohallinto, oppilaitokset


Toiminnan periaatteet:

Yhteistyö: Varmistetaan, että saadaan kaikkien toimialojen oleelliset toimijat sekä sidosryhmät yhteistyöhön.

Oikea-aikaisuus: Tunnistetaan ja tuetaan riittävän varhain niitä perheitä, lapsia ja nuoria, joiden hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumiseen universaalit palvelut eivät riitä.

Kohderyhmät: Tunnistetaan ihmisryhmiä/identiteettejä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja kohdennetaan toimenpiteet huomioiden yhdenvertaisuus esim. maahanmuuttajat, vammaiset lapset ja nuoret, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, sukupuolivähemmistöt.

Saavutettavuus: Varmistetaan, että palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja helposti saavutettavissa.

Tutkimusperusteisuus: Tutkimustieto ohjaa ohjelman suuria linjoja, painopisteitä ja priorisointeja.


Projektin vetäjät:

Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, katja.rajaniemi@hel.fi, puh. 09 310 23625

Sanna Ranto, projektikoordinaattori, sanna.ranto@hel.fi, puh. 09 310 21904

Nina Dale, viestintäasiantuntija, nina.dale@hel.fi, puh. 09 310 23875

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Hankkeessa keskeisessä roolissa ovat ohjausryhmä, projektiryhmä sekä kumppanuusverkosto.


Uutisia: 

Helsingin Uutiset: Aikuinen, jolla on aikaa – kouluvalmentaja Jamila tietää nimeltä kaikki Mellunmäessä sijaitsevan ala-asteen oppilaat
27.5.2021

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ja eriarvoisuutta vähentävän työn on jatkuttava Helsingissä
21.5.2021

Radio Suomen Päivä: Helsingin kouluvalmentajat ehkäisevät lasten ja nuorten ongelmia tehokkaasti
12.5.2021

Oppilaat haluavat kitkeä rasismin ja vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon
7.5.2021

HS: Naapurustojen jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin vetää syvää railoa koulujen oppimis­tuloksiin Helsingin seudulla: ”Määrittelee oppilaiden koko koulu­historiaa”
28.4.2021

Mukana-ohjelman virtuaalitapahtuma nyt katsottavissa Helsinki-kanavalla
26.4.2021

Kouluvalmentaja kuuntelee ja kohtaa oppilaita – koulujen henkilökunta haluaa toimintamallin jatkuvan
22.4.2021

Tunne- ja vuorovaikutustaidot, vertaisvalmennus, luova toiminta – katso video kolmelta Me-koululta
20.4.2021

Joannan, 20, elämä luisui yläasteen alussa alamäkeen: pelastuksena oli luokka, jossa asiat sai oppia omaan tahtiin
11.4.2021

Toisen asteen opiskelijat kokevat etäopiskelun heikentävän oppimista ja hyvinvointia
22.3.2021

Helsingin Uutiset: Helsinkiläiskoulussa opetettiin lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja: tulokset ällistyttäviä – "Tämä voisi olla kokonaan oma oppiaineensa"
21.3.2021

Mukana-ohjelman taustatutkimus selvitti helsinkiläisnuorten ylisukupolvista syrjäytymistä
12.3.2021

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen vahvisti vuodessa selvästi oppilaiden sosiaalisia taitoja ja paransi luokkien ilmapiiriä
10.3.2021

Me-koulukehittäminen vaikuttanut positiivisesti oppilaisiin ja kouluviihtyvyyteen
3.3.2021

Ainutlaatuinen projekti alkoi Helsingissä – naiset opiskelevat ala-asteella lapset sylissään
19.2.2021

Yle: Thaimaalainen nainen avioitui Suomeen ja päätyi koulun penkille ekaluokkalaisten kanssa – äidit halutaan ulos kodeistaan osaksi yhteiskuntaa
15.2.2021

Alppilan lukion yhteisöllinen toiminta ennaltaehkäisee kiusaamista ja vähentää yksinäisyyttä
10.2.2021

Äidit mukaan kouluun suomea oppimaan – Kontulassa alkaneen kokeilun tavoitteena on vanhempien työllistyminen
29.1.2021

Millainen on kaikille sopiva koulu? Katso video.
18.1.2021

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä
18.1.2021

HS: Näin toimivat vakavan koulukiusaamisen katkaisemisen erikoisjoukot Helsingissä
11.1.2021

Aktiivinen tukioppilastoiminta ennaltaehkäisee kiusaamista Pitäjänmäen peruskoulussa
17.12.2020

Samalla puolella – Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen yhdistävät voimansa kiusaamista vastaan
10.12.2020

Yle: Kiusaajien piinaamille määrätään Helsingin kouluissa nimikkoaikuinen varmistamaan, että väkivalta loppuu – oppilashuollon päällikkö: "Odotan, että kiusaaminen vähenee selvästi"
9.12.2020

”On tärkeää, että aikuiset tuntevat lapset muutenkin kuin oppijoina” – Pitäjänmäen peruskoulussa oppilaat ryhmäytyvät säännöllisesti
4.12.2020

Vanhemmat osaksi koulun yhteisöä - tällaista on perheluokkatoiminta
13.11.2020

Yle: "Kai heillä on paha olo", kommentoi kasiluokkalainen keskustelua vaarallisista nuorista – lähiökoutsi uskoo levottomuuden johtuvan epävarmuudesta
11.11.2020

Lähiökoutsit opettavat yläkoululaisille elämäntaitoja valinnaisaineena Malmilla
8.10.2020

”Mulla on toi sama kirjastokortti!” Ekaluokkalaisstartti tekee kirjaston tutuksi pienille koululaisille
24.9.2020

Kaikkien Kontula -tapahtuma toi Kontulan yhteisöllisyyden näkyville
16.9.2020

Miten opiskelijat kiinnittyvät toiselle asteelle? Tutkija Antti Maunu vastaa
7.9.2020

Ei mitään tekemistä? Uuden Harrastuspassi-mobiilisovelluksen avulla nuori löytää vaivattomasti uusia harrastuksia
19.8.2020

”Tämä on sateenkaarijoki, joka tulee ulos ketsuppipullosta” – lapset ja aikuiset maalaavat upeita muraaleja Kontulaan
19.8.2020

HU: Kesäterkkareiden juttusille jopa jonotetaan – terveydenhoitajat jalkautuvat nuorten hengailupaikoille Helsingissä
30.6.2020

”Mistä saan ilmaisen ehkäisyn?” – kesäterkkarit kohtaavat ja kuuntelevat nuoria uimarannoilla, skeittipuistoissa ja ostareilla
23.6.2020

Yle: Ensimmäisenä Suomessa: koulujen ja päiväkotien työntekijöille rasisminvastaista koulutusta Helsingissä
12.6.2020

HU: Opettajilla on edessään savotta – syksyllä kartoitetaan etäopetuksen aiheuttamat oppimiserot
30.5.2020

Helsinki kysyi huoltajilta etäopetuksesta – valtaosalla lapsista koulunkäynti sujui ja mieliala pysyi hyvänä poikkeusaikana
29.5.2020

HS: Helsinki on seurannut oppilaita hyvin­vointi­kyselyllä etäopetuksen aikana
15.5.2020

HS: Pormestari Vapaavuori: Vain kahdeksan prosenttia Helsingin koululaisista oli poissa lähiopetuksesta
15.5.2020

HU: Kaupunki maksaa uuden perhepalvelun tuloksesta: tavoitteena estää esimerkiksi käytöshäiriöisen leikki-ikäisen päätyminen myöhemmin sijoitukseen
15.5.2020

Helsinki kysyi oppilailta etäopetuksesta – valtaosa kertoi etäkoulun sujuneen hyvin ja saaneensa opettajalta riittävästi apua
14.5.2020

Kohdennettua apua kuormittavaan arkeen – Helsinki aloittaa uudenlaisen palvelun lapsiperheiden tukemiseksi
12.5.2020

Stadin AO kouluttaa henkilöstöään tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen
4.5.2020

Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla monenlaista tukea koronatilanteessa
28.4.2020

HS: Korona-aika suljetaan kapseliin Malmilla - koulu pyytää yleisöltä apua
17.4.2020

MTV: Helsinkiläiskoulun hykerryttävä idea: koronamuistoja kerätään arkkuun, joka suljetaan vuosikymmeniksi – kirjeitä toivotaan joka puolelta Suomea
16.4.2020

Helsinkiläiskoulu rakentaa aikakapselin kertomaan korona-ajasta tuleville sukupolville
16.4.2020

”Kärsivällisyys oppilaiden kanssa on nyt äärimmäisen tärkeää” - monikieliset ohjaajat ovat maahanmuuttajaperheiden elintärkeä apu myös poikkeusaikana
14.4.2020

Helsingin Uutiset: "Lapset sanovat moikka ihan vain tarkistaakseen, että olen vielä täällä"
6.4.2020

”Lukeminen on seikkailua, tunteita ja pakoa arjesta” – täältä löydät parhaat vinkit lukemisen lisäämiseen poikkeusoloissa
2.4.2020

Helsinkiläisnuorten hyvinvoinnista on julkaistu katsaus
2.4.2020

Radio Suomen Päivä: Kouluvalmennusta etänä
31.3.2020

HS: Tuhannen oppilaan koulussa keksittiin keino vastata nuorten yksinäisyyteen ja hätään: päivystävä turvallinen aikuinen
30.3.2020

MTV: Kouluvalmentaja kuuntelee oppilaita nyt etäyhteydellä – oppilaita vaivaa yksinäisyys, myös koronavirus pelottaa
25.3.2020

Kouluvalmentaja kuuntelee oppilasta nyt etäyhteydellä – turvallinen aikuinen on läsnä lapsen elämässä myös poikkeusaikana
23.3.2020

Koulu tarjoaa perheille joka viikko aamiaista Mellunmäessä – ”Pienikin asia auttaa omaa jaksamista”
11.3.2020

Ammatillinen koulutus kannattaa: Stadin AO:sta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti
25.2.2020

Stadin AO:n opo: Nuorilta pitäisi saada paineita pois
20.2.2020

Ibizalle työharjoitteluun, Evolle retkeilemään, Gastro-messuille hommiin – näitä asioita Stadin AO:n opiskelijat ylistävät
18.2.2020

Yhteishaku alkaa 18. helmikuuta – Helsinki tarjoaa monta reittiä tulevaisuuteen
18.2.2020

MTV: Laakavuoren koululla maksuttomia harrastuksia oppilaille ja yhteistä aamupalaa perheille
11.2.2020

HS: Helsingin komein harrastuskalenteri on Vesalassa
10.2.2020

”Harrastaminen on mielekästä ajanvietettä, johon kaikilla on oikeus” – Enemmän yhdessä -hanke luo uudenlaista harrastuskulttuuria
7.2.2020

Nelosluokkalaiset tytöt rakensivat koululle cheerleading-tapahtuman – 180 lasta kokeili itselleen uutta harrastusta
5.2.2020

Vesalan peruskoulu järjesti yläkoululaisille hyvinvointimessut – ”Oma jaksaminen ja mielenterveys ovat teemoja, joista nuoret puhuvat paljon”
28.1.2020

HS pääkirjoitus: Nuorten syrjäytymistä voi torjua jo ennalta, ja siihen on löydetty hyviä malleja
11.1.2020

HS: ”Eivät opettajat oikeastaan näe minua, ne näkevät kaikki aiemmat hölmöilyni”
7.1.2020

Toiveiden kaupunki on turvallinen, kaunis ja siisti  ysiluokkalaiset osallistuivat tulevaisuuden Malmin visioimiseen
18.12.2019

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit käytössä Laakavuoren ala-asteen jokaisessa luokassa: ”TVV-taidot ovat kaiken perusta”
10.12.2019

​Kuvataidelukiolaiset Näkymätön-kampanjaa tekemässä - syrjäytyminen puhutti opiskelijoita
5.12.2019

Apulaispormestarit: ”Meidän aikuisten pitää kuunnella ja nähdä lapset ja nuoret”
27.11.2019

Vesalan peruskoulusta keskuspaikka asuinalueen lasten harrastuksille
15.11.2019

”En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa” - Malmi-ryhmässä nuoret puhuvat luottamuksellisesti tunteistaan
12.11.2019

Näkymätön-kampanja kiinnittää huomion nuorten syrjäytymiseen
11.11.2019

Kannelmäen peruskoulussa voi opiskella työelämäpainotteisesti – rehtori kuvaa ”Kaarelan kampusta” kaikkien oppijoiden kouluksi
6.11.2019

”Pääsenkö töihin poliisiksi, jos mulla on astma” – ysiluokkalaiset haastattelivat eri ammattien edustajia
30.10.2019

”Kannattaa valita paikka, joka oikeasti itseä kiinnostaa”: Nuoret kertovat ysiluokkalaisille vinkkinsä opiskelupaikan valintaan
21.10.2019

”Nuoriso on voimavara, ei taakka” – InterCity Youth -konferenssissa pohdittiin eri tapoja tehdä nuorisotyötä
17.10.2019

Levottomana pidetty aukio kaipasi piristystä    ysiluokkalaiset istuttivat kukkasipuleita Malminkartanossa
8.10.2019

"Sanon 'ei', koska rakastan sinua" – nuorten hyvinvointityö edellyttää toimintaa yhtenä rintamana
3.10.2019

Miten Islannin mallia voidaan soveltaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?
1.10.2019

Vauvan päivää vietetään perjantaina yli 30 helsinkiläisleikkipuistossa – tervetuloa mukaan juhlimaan vauvoja
23.9.2019

Mellunkylän aluetta kehitetään asukaslähtöisesti – tavoitteina eriarvoisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen
20.9.2019

Monikulttuurinen Keinutien koulu uskoo kielellisesti vastuulliseen pedagogiikkaan – koulussa puhutaan peräti 46 kieltä
4.9.2019

"Kun tämä on valmis, alan myydä näitä"  oppilaat valmistivat upean taidenäyttelyn oikeiden taiteilijoiden opastuksella Mellunmäessä
29.8.2019

Islannin mallista Helsingin malliin – tiedon avulla johdettuja tekoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi
16.8.2019

Nuori esikuva voi innostaa kirjan pariin – leikkipuistonuoret Stella ja Eveliina lukevat lapsille puistoissa
12.7.2019

Kriisityötä tekevä kuraattori: Monet maahanmuuttajaoppilaat kärsivät lomien aikana yksinäisyydestä
4.7.2019

Cheerleadingia ja jujutsua – vanhemmat oppilaat valmentavat nuorempiaan ja kasvavat samalla yhdessä
29.5.2019

Minun silmin, sinun silmin -koulutus opettaa nuoret irti mustavalkoisesta ajattelusta
24.5.2019

K-0 ratkoo vaikeimpia koulukiusaamistapauksia: "Kaikkien soviteltujen tapausten lapset ovat nyt turvassa"
21.5.2019

Koko päivän kävelykokouksessa keskusteltiin syrjäytymisen ehkäisystä - katso video!
16.5.2019


Kontula miksaa sujuvasti uutta ja vanhaa
13.5.2019

Helsinki haluaa nuorten syrjäytymiselle stopin: ”Inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta emme saa pitkittää näihin asioihin puuttumista”
17.4.2019

Ensimmäiset neuropsykiatriset valmentajat valmistuivat: ”Äärettömän suuri lahja”
10.4.2019

Tekoäly, sähköautot, ammattikoulutus, skeittaus - Nuoret kysyivät helsinkiläisiltä vaaliehdokkailta, näin poliitikot vastasivat
5.4.2019

Me-koulut starttasivat Kannelmäessä, Mellunmäessä ja Malmilla
27.3.2019

Mukana-ohjelma hakee systeemisiä ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisyyn
12.2.2019

Hankkeen aikataulu:

Projektipäällikkö aloitti tehtävässään 5.4.2018.

Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen 20.6.2018.

Projektiryhmän kick off -työpaja 30.8.2018. Sen pohjalta syntyi neljä teema palvelujen mielikuvien muutos, tiedonkulku, työ ja koulutus sekä vapaa-aika  joihin syvennyttiin syksyn aikana kaikille avoimissa työpajoissa.

Nuoria töissä hankkeessa ja mukana kehittämistyössä, osallistuivat työpajoihin loka-joulukuussa 2018.

Ohjelman esittely kaupungin johtoryhmässä 5.11.2018.

Ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen 20.11.2018.

Projektisuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.1.2019.

Päätöstaso ja aikataulu:


Kaupunginhallitus hyväksyi Mukana-ohjelman kokouksessaan 11.2.2019.28.05.2021 10:27