Suoraan sisältöön

Tulosbudjetit

Toimialojen tulosbudjetit vuodelle 2021

Vuoden 2021 tulosbudjetit on hyväksytty joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021.

Lautakunnat ja johtokunnat päättävät alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Ne sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosbudjetit viimeistään helmikuussa.

Tulosbudjetit laaditaan toimialan tai liikelaitoksen yksikköjaon mukaisesti. Tulosbudjetit tarkentavat toimialakohtaisesti sitä, mitä Helsingin kaupungin talousarviossa määritellään.

Tulosbudjetit 2021:03.02.2021 15:23