Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen tulosbudjetti

Päiväkodin lapsia pöydän ympärillä.

Lautakunta hyväksyi kasvatuksen ja koulutuksen tulosbudjetin vuodelle 2021 kokouksessaan 15.12. 2020.

Tulosbudjetti 2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto.03.02.2021 15:16