Suoraan sisältöön

Hankkeet

Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma suuntaa kaupungin tilasto- ja tutkimustoimintaa sekä näiden kehittämistä. Toiminnan tavoitteena on, että Helsinki on nyt ja jatkossa toimintaympäristöstään ja kehityksestään tietoinen ja ohjauskykyinen kaupunki.

Kaupungin johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavia tilastotietoja sekä syventävää ja analyyttistä tutkimustietoa. Luotettava ja helposti käytettävissä oleva tieto parantaa päätöksenteon ja asukkaiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen laatua.

Kaupungin strategiset tavoitteet suuntaavat tilasto- ja tutkimustoiminnan painopisteiden määrittelyä. Tilastojen ja tutkimuksen avulla tuotetaan monipuolinen kuva kaupungin tilasta ja kehityksestä myös uusien strategisten valintojen tueksi. 

Tilasto- ja tutkimustoiminnan hankkeet jakautuvat temaattisesti kuuteen eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat:

• väestö ja väestönmuutokset 
• maahanmuutto ja kotoutuminen 
asukkaiden elinolot ja hyvinvointi 
• talous, elinkeinot ja työmarkkinat 
• asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö
matkailu ja kaupunkikulttuuri 13.01.2021 11:22