Suoraan sisältöön

Teemasivustot

Tältä sivulta löydät Kaupunkitietoyksikön itse tai yhdessä kumppaneiden kanssa tekemät ja hallinnoimat verkkoaineistot. 

Asuminen Helsingissä

Sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Elinkeinot Helsingissä

Sivustolle on koottu tilastotietoa Helsingin työvoimasta, työpaikoista, yrityksistä, pendelöinnistä ja toimitilamarkkinoista. 

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä

Helsingissä asuu noin 90 000 ulkomaalaistaustaista. Sivustolle on koottu tilastoja heidän väestörakenteesta, muuttoliikkeestä, asumisesta, koulutuksesta, työssäkäynnistä ja toimeentulosta.

Ikääntyneet Helsingissä 

Helsingissä asuu yli 100 000 yli 65-vuotiasta ihmistä. Heidän elämää, perhesuhteita, koulutusta, tuloja, eläkkeitä, terveyttä, asumista, osallistumista, palveluiden käyttöä ja koettua onnellisuutta esitellään kootusti verkkosivustolla.

Nuorten hyvinvointikertomus

Nuorten hyvinvointikertomus kokoaa nuoriin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa Helsingissä yhdelle sivustolle.

Helsingin turvallisuustutkimus

Tutkimuksella selvitetään helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä kaupungin ja oman asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä.

Kvartti

Kvartti-lehden artikkeleissa esitellään tuoreinta tutkimus- ja tilastotietoa Helsingistä eri aihealueilta. Jatkuvasti päivittyvän verkkolehden lisäksi Kvartti ilmestyy myös painettuna neljästi vuodessa. 

Helsingin Seudun Suunnat 

Helsingin Seudun Suunnat antaa ajankohtaisen tiedon seudun kehityksestä. Verkkosivustoa päivitetään jatkuvasti, ja painettu julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.

Helsingin tila ja kehitys

Helsingin tila ja kehitys -verkkojulkaisu kokoaa yhteen keskeisiä tunnuslukuja ja tietoja Helsingin viimeaikaisesta kehityksestä. Tilasto- ja tutkimustiedot on päivitetty vuonna 2019.

Helsingin toimintaympäristöraportti 2017

Helsingin kaupunkistrategian valmistelun tausta-aineistoksi laadittu toimintaympäristöraportti kokoaa yhteen keskeisiä tietoja kaupungin toimintaympäristöstä, taloudesta, asukkaista ja palveluista.15.11.2021 14:57