Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin julkaisuluettelot

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo sisältää kaupungin toimialoilla kyseisen vuoden aikana ilmestyneet julkaisut, jotka ovat tulleet Kaupunkitutkimus ja -tilastot -ykiskön kirjastoon. Luettelo sisältää myös verkkojulkaisut. Mukaan ei ole otettu esitteitä eikä lehtiä. Julkaisuluetteloista pääsee suoraan myös itse julkaisuihin.

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo 2020

Vanhemmat luettelot: 201801/201702/2017 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
(Vuoden 2017 osalta julkaisuluettelo on jaettu kahteen osaan 1.6.2017 tapahtuneen Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen vuoksi.)

Kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikön julkaisuluettelot

Helsingin kaupungin tietokeskus yhdistyi osaksi kaupunginkansliaa 1.6.2017 kaupunkitutkimus ja tilastot -yksiköksi. Tätä vanhemmat julkaisuluettelot sisältävät kaikki tietokeskuksen nimellä julkaistut julkaisut listana.Verkkojulkaisuihin ei luettelosta pääse.

Kaupunkitiedon julkaisuluettelo 2022

Vanhemmat luettelot: 202120202019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.      21.12.2022 15:44