Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2023

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita. Vastaväitelleeksi katsotaan viiden vuoden sisällä väitelleet henkilöt.

Apurahan myöntämisen perusteina on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, toteutettavuus ja tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

  • kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
  • kaupunkitalous ja kaupungin elinvoimaisuuteen tai elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvät ilmiöt,
  • kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
  • helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri,
  • kaupungin kansainvälisyyteen liittyvät ilmiöt tai
  • kaupungin kriisikestävyys ja merkittäviin ulkoisiin muutoksiin varautuminen.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 7.3.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen: 

Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. 
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, tai sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemuslomakkeet ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.

Hakemuslomake 2023, suomi, pdf

Ansökningsblanketten 2023, svenska, pdf

Application form 2023, English, pdf

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 050 4028 766.06.02.2023 11:46