Suoraan sisältöön

Kehittämistoiminta ja -hankkeet

Hankkeita

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Merkittäviä maankäyttö- ja rakentamishankkeita suunniteltaessa laaditaan tarvittaessa päätöksenteon tueksi arviointi hankkeen vaikutuksista työllisyyteen, tuotantoon ja verotuloihin sekä kaupungin talouteen.

Arviointi voidaan toteuttaa joko suppeana, vain taloudellisiin muuttujiin rajoittuvana, tai siinä voidaan tarkastella hankkeen vaikutuksia muihin yhteiskunnallisiin muuttujiin, kuten kaupunkikuvaan, kaupungin vetovoimaan ja ympäristöön. Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi yleiskaavasuunnitelma, yksittäinen rakennushanke tai merkittävä liikenneinvestointi.

Elinkeino-osasto osallistuu merkittävien maankäyttö- ja rakentamisinvestointien valmisteluun tuottamalla tietoa investointien arvioiduista taloudellisista vaikutuksista tai avustamalla muita hallintokuntia arviointien laadinnassa.
Lisätietoja: Yrityspalvelut yksikön päällikkö Ulla Tapaninen, ulla.tapaninen(at)hel.fi

 

Smart & Clean

Smart&Clean pääkaupunkiseutu-hankkeen tarkoituksena on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan testialusta älykkäälle cleantech –liiketoiminnalle. Projekti luo yrityksille uutta liiketoimintaa ja referenssejä sekä tekee pääkaupunkiseudulla jo käynnissä olevia Smart&Clean -hankkeita ja osaamista näkyväksi kotimaassa ja ulkomailla. Yritykset tarvitsevat kipeästi maailmanluokan kotimaista referenssialuetta vauhdittamaan älykästä cleantech -liiketoimintaa ja vientiä.

Cleantech-innovaatiossa Suomi on maailman kärkeä, mutta ratkaisujen kaupallistamisessa ja skaalaamisessa olemme kärkimaiden takana. Samalla hanke toteuttaa kaupunkien ilmastotavoitteita ja auttaa kehittämään pääkaupunkiseudulle yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet yhdistämällä liiketoiminta ja ympäristö positiivisella tavalla.

Pääkaupunkiseudusta tehdään keihäänkärki Suomen biotalous, cleantech- ja digitalisaatiostrategialle. Kaupunkien, yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä valtion uudenlaisena yhteistyönä kehitetään edistyksellisiä projektikokonaisuuksia kaupungeille, yrityksille ja kansalaisille.

Projektin tavoitteena on synnyttää 20-30 kansainvälisesti merkittävää projektikokonaisuutta viiden vuoden aikana eri teema-alueilla (liikenne, rakentaminen, energia, jäte- ja vesi sekä kuluttaja-cleantech). Projektin toimintaa ja tuloksia arvioidaan liiketoiminnan kehityksen, päästövähenemien, seudun maineen ja houkuttelevuuden näkökulmista.

Lisätietoja: erityissuunnittelija Mikko Martikka, mikko.martikka(at)hel.fi
Smart&Clean


 


 

 27.10.2022 15:51