Suoraan sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Helsingin kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija. Hyödynnämme kansainvälistä toimintaa kaupungin strategisten tavoitteiden edistämisessä sekä Helsingin vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa ja kehitämme Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti kansainvälisten osaajien, investointien ja vierailijoiden näkökulmasta.

Helsinki etsii aktiivisesti toimintansa ja tavoitteidensa toteutumisen tueksi globaalisti parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja. Helsinki myös kantaa globaalin vastuunsa jakamalla omia parhaita käytäntöjään ja oppejaan muille kaupungeille.

Helsinki valvoo kaupungin ja kaupunkilaisten etuja tavoitteellisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla.

Helsinki kuuluu useaan kansainväliseen verkostoon, joiden tärkeimpinä etuina ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen, oppiminen ja tiedon jakaminen kaupunkien kesken, sekä kaupungin osaamisen ja näkyvyyden lisääminen. Parhaimmillaan verkostot ja kansainvälinen vuorovaikutus luovat ratkaisuja, joita Helsinki ei yksin pystyisi tuottamaan.

Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri kaupunkien kanssa. Uusia kansainvälisiä kumppanuuksia rakennetaan tarveperusteisesti; parhaat yhteistyökumppanit voivat teemasta ja tavoitteista riippuen löytyä muista eurooppalaisista kaupungeista tai Euroopan ulkopuolelta. Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen lisäksi toimivia kumppanuuksia etsitään kansainvälisistä organisaatioista.

Kansainväliset asiat läpileikkaa koko kaupunkiorganisaation. Kansainvälistä toimintaa koordinoidaan ja kehitetään Helsingin kaupunginkanslian strategiaosastolla. 

Tavoitteena on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla.

Ota yhteyttä:

Kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Uuttu-Deschryvere, laura.uuttu-deschryvere(at)hel.fi, 040 717641520.09.2022 08:59

Helsinki EU-toimisto

Helsinki EU-toimisto on Helsingin kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä.

Elinkeinoyhteistyö Kiinassa

Kaupunkisuhteita ylläpidetään toteuttamalla yhteishankkeita kiinalaisten kaupunkien kanssa.

Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä

Vuodesta 2007 saakka Helsingissä toiminut Euroopan kemikaalivirasto, ECHA (European Chemicals Agency), tuo merkittävän lisän Helsingin kansainvälisyyteen. ECHA työllistää noin 600 asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Perheineen he muodostavat ison ulkomaalaisyhteisön Helsingissä.