Suoraan sisältöön

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta, kuva: Rodeo

Liikuntapalveluiden tarjonnasta löytyy useita liikuntaneuvontamahdollisuuksia.

Liikuntaluuri
Helsingin liikuntapalvelut avasi 11. tammikuuta 2021 uuden puhelinpalvelun, Liikuntaluurin, joka tarjoaa kaupunkilaisille tietoa ja tukea sekä kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen. Palvelu on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jotka voivat puhelinpalvelun avulla saada liikunta-alan asiantuntijan apua mieltä askarruttaviin liikkumiseen liittyviin kysymyksiin. Liikuntaluuri palvelee puhelimitse numerossa 09 310 32623 arkisin maanantaista torstaihin kello 13.00-15.00. 

Lapset 7-12v: EasySportStartti

EasySportStartti-ryhmät ovat ylipainoisille alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen suunattuja vertaistukiryhmiä. Ryhmän tarkoituksena on tarjota perheille tukea ja tietoa lasten hyvinvoinnin ja painonhallinnan edistämiseksi ryhmätoiminnan sekä perheliikunnan keinoin. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet saa oman koulun terveydenhoitajalta.

Nuoret 13-17v: KouluPT-toiminta

KouluPT-toiminta on liikunnanohjaajan toteuttamaa yksilöllistä matalan kynnyksen neuvontaa yläkouluikäisille nuorille, jotka haluavat vahvistaa liikunnallista elämäntapaa ja lisätä hyvinvointiaan. 

FunAction harrastusStartti

HarrastusStartti on yksilöllinen palvelu nuorille liikunnallisen harrastuksen aloittamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen löytäminen ja liikkumiseen kannustaminen. Sparraajana ja kannustaja toimii liikuntapalveluiden vastaava liikunnanohjaaja ja tapaamisia on 1-3, jotka sisältävät lajikokeiluja ja ohjausta nuoren toiveiden mukaisesti.

Nuoret 16-29v: Nuorten liikuntaneuvonta

Nyt-liikuntaneuvonta on suunnattu 16–29- vuotiaille nuorille aikuisille, jotka syystä tai toisesta eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi ja tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen. Yhdessä liikuntaneuvojan kanssa laaditaan suunnitelma, jonka tavoitteena on lisätä arkiaktiivisuutta sekä liikunnallista elämäntapaa ja tätä kautta kasvattaa asiakkaan voimavaroja hänen omassa arjessaan. Lisätietoja ja ajanvaraus, puh. 09 310 32937 tai 040 6573166.

Aikuiset 30-63v: Liikuntaneuvonta

Jos liikkumisen määrä on vähäinen ja motivaatio liikkumiseen hukassa, voi apu löytyä yksilöllisestä liikuntaneuvonnasta. Liikuntaneuvonta on suunnattu 30-63-vuotiaille henkilöille, joilla on todettu tyypin 2 diabetes tai diabetesriskipisteet ovat yli 12 tai on selkeä ylipaino ja  BMI on yli 30.

Ikääntyneet yli 64: Ikääntyneiden liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu yli 64-vuotiaille, jotka liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän ja tarvitsevat tukea ja kannustusta liikkumisen aloittamiseen ja lisäämiseen.

Liikuntainfot
Liikuntainfot ovat hyviä tilaisuuksia jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen.

Alueliikunta

Alueliikuntaa järjestetään Kaarelan, Mellunkylän, Vuosaaren ja Jakomäki-Tapulikaupungin alueilla. Alueiden asukkaita aktivoidaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Alueliikunnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja asukkaiden aktiivisuutta ryhmässä tapahtuvalla liikunnalla.

Liikuntakurssit
Monipuolisia liikuntaryhmiä kaikenikäisille ja –kuntoisille kaupunkilaisille eri puolille Helsinkiä.12.10.2022 08:21