Suoraan sisältöön

Liikuntapalvelun tilojen ja koulujen liikuntasalien sopimusehdot ja vuorojenjakokriteerit

Vakiovuorojen sopimusehdot

Varausten kaudet ovat pääsääntöisesti:

Liikuntapalvelun sisätilojen ja koulujen liikuntasalien talvikausi 1.9. – 1.6.
Liikuntapalvelun sisätilojen kesäkausi 2.6. – 31.8.
Liikuntapalvelun ulkoliikuntapaikkojen talvikausi 16.10. – 14.4.
Liikuntapalvelun ulkoliikuntapaikkojen kesäkausi 15.4. – 15.10.

Hakuajat julkaistaan liikuntapalvelun internetsivuilla hel.fi/liikuntapaikkavaraukset

Varausvahvistus

Myönnetystä vuorosta lähetetään varausvahvistus. Muutokset ja reklamaatiot myönnetyistä vuoroista tulee tehdä viimeistään kahden viikon kuluttua varausvahvistuksen saapumisesta osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Vuoroja ei saa siirtää tai myydä toiselle henkilölle tai yhteisölle.

Varaaja hyväksyy, että hänen edustamansa yhteisön nimi tai varaajan omat nimitiedot (etunimi, sukunimi) näkyvät liikuntapalvelun verkkosivuilla esillä olevassa julkisessa liikuntatilakalenterissa.

Peruutus varaajan toimesta

Kausivaraus on sitova, eikä kausivarauksen sisällä voi peruuttaa yksittäisiä vuoroja. Asiakas ei voi muuttaa myönnetyn vakiovuoron käyttäjäryhmää tai käyttötarkoitusta kesken kauden. Vuoron voi peruuttaa kokonaan kesken sopimuskauden kahden viikon peruutusajalla. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostisosoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.

Peruutus liikuntapalvelun toimesta

Liikuntapalvelu voi tarvittaessa peruuttaa vakiovuoron. Peruutuksesta ilmoitetaan kirjallisesti. Käyttövuoron aikana tapahtuneista sopimusehtojen vastaisista rikkeistä huomautetaan varaajaa kirjallisesti. Huomautus voi johtaa vuoron tai vuorojen perumiseen sekä määräaikaiseen vuorojenmyöntämiskieltoon. Väärien tietojen ilmoittaminen varaushakemuksessa voi johtaa käyttövuoron perumiseen.

Turvallisuus

Varaaja sitoutuu noudattamaan liikuntapalvelun tilojen ja koulujen järjestyssääntöjä, turvallisuusohjeita ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Omaisuusvahingot

Varaaja on velvollinen ilmoittamaan liikuntapalvelulle mahdolliset rikkoutumiset ja vauriot liikuntatilassa sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Maksut

Maksut peritään vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaan. Jos maksuja ei suoriteta määräaikaan mennessä, siihen lisätään viivästyskorko. Maksujen laiminlyönti aiheuttaa vuorojen menetyksen, eikä uusia vuoroja voida myöntää.
Liikuntapalveluiden tilojen luvattoman käytön ajalta laskutetaan käyttötarkoituksen mukaisen hintaryhmän hinta sekä mahdolliset lisämaksut. Mikäli varaaja jättää varaamansa vuoron käyttämättä, peritään siitä hinnaston mukainen käyttömaksu.

Kaikista tiloista ja kaikilta käyttäjiltä peritään käytöstä aiheutuneet lisäkulut. Lisäkuluja voivat olla esim. normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset, jälkisiivous, työvuorojärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, ylimääräisten tarvikkeiden, materiaalien tai kaluston sekä palveluiden hankinta ja käyttö.

Liikuntapalvelulla on oikeus laskuttaa hallinnollisesta lisätyöstä hinnaston mukainen maksu. Hallinnollisen lisätyön kustannus laskutetaan asiakkaalta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

• Sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta tai järjestyssääntöjen rikkomisesta johtuvat varaus-, peruutus-, muutos- ja selvitystyöt.
• Liikuntapaikkojen tai koulujen liikuntasalien luvattomaan käyttöön liittyvä takautuva varaustyö
• Työajan ulkopuolella tehtävä varaus- tai selvitystyö

Omavalvontaliikuntasalien sopimusehdot

Omavalvontakoulujen vuoroja varaavat sitoutuvat noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi omavalvontakoulujen toimintaohjeita ja avaintenluovutussopimuksen ehtoja.

Yksittäisvuorojen sekä tapahtumien sopimusehdot

Varausten kaudet ovat pääsääntöisesti:

Liikuntapalvelun sisätilojen ja koulujen liikuntasalien talvikausi 1.9. – 1.6.
Liikuntapalvelun sisätilojen kesäkausi 2.6. – 31.8.
Liikuntapalvelun ulkoliikuntapaikkojen talvikausi 16.10. – 14.4.
Liikuntapalvelun ulkoliikuntapaikkojen kesäkausi 15.4. – 15.10.

Hakuajat julkaistaan liikuntapalvelun internetsivuilla: hel.fi/liikuntapaikkavaraukset

Varausvahvistus

Myönnetystä vuorosta lähetetään varausvahvistus. Muutokset ja reklamaatiot myönnetyistä vuoroista tulee tehdä viimeistään kahden viikon kuluttua varausvahvistuksen saapumisesta osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Vuoroja ei saa siirtää tai myydä toiselle henkilölle tai yhteisölle.

Varaaja hyväksyy, että hänen edustamansa yhteisön nimi tai varaajan omat nimitiedot (etunimi, sukunimi) näkyvät liikuntapalvelun verkkosivuilla esillä olevassa julkisessa liikuntatilakalenterissa.

Peruutus varaajan toimesta

Yksittäisvaraus on peruutettava kirjallisesti suurten tapahtumien osalta vähintään kuukautta ennen varauksen ajankohtaa. Muiden pienempien tapahtumien ja yksittäisvuorojen osalta varaus tulee perua vähintään kaksi viikkoa ennen varauksen ajankohtaa. Jos varaus perutaan myöhemmin, on varauksen tekijä velvollinen maksamaan varauksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostisosoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Asiakas ei voi muuttaa myönnetyn yksittäisvuoron tai tapahtuman käyttäjäryhmää tai käyttötarkoitusta itsenäisesti, vaan muutokset tulee hyväksyttää liikuntapalvelun tilavarausten kautta.

Peruutus liikuntapalvelun toimesta

Liikuntapalvelu voi tarvittaessa peruuttaa yksittäisvuoron. Peruutuksesta ilmoitetaan kirjallisesti. Käyttövuoron aikana tapahtuneista sopimusehtojen vastaisista rikkeistä huomautetaan varaajaa kirjallisesti. Huomautus voi johtaa vuoron tai vuorojen perumiseen sekä määräaikaiseen vuorojenmyöntämiskieltoon. Väärien tietojen ilmoittaminen varaushakemuksessa voi johtaa käyttövuoron perumiseen.

Turvallisuus

Varaaja sitoutuu noudattamaan liikuntapalvelun tilojen ja koulujen järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Liikuntapalvelun tiloissa pidettävien tapahtumien järjestäjä on vastuussa tapahtumaan osallistuvien turvallisuudesta sekä järjestyksen ylläpitämisestä.

Omaisuusvahingot

Varaaja on velvollinen ilmoittamaan liikuntapalvelulle mahdolliset rikkoutumiset ja vauriot liikuntatilassa sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Maksut

Maksut peritään vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaan. Jos maksuja ei suoriteta määräaikaan mennessä, siihen lisätään viivästyskorko. Maksujen laiminlyönti aiheuttaa vuorojen menetyksen, eikä uusia vuoroja voida myöntää.
Liikuntapalveluiden tilojen luvattoman käytön ajalta laskutetaan käyttötarkoituksen mukaisen hintaryhmän hinta sekä mahdolliset lisämaksut. Mikäli varaaja jättää varaamansa vuoron käyttämättä, peritään siitä hinnaston mukainen käyttömaksu.

Kaikista tiloista ja kaikilta käyttäjiltä peritään käytöstä aiheutuneet lisäkulut. Lisäkuluja voivat olla esim. normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset, jälkisiivous, työvuorojärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, ylimääräisten tarvikkeiden, materiaalien tai kaluston sekä palveluiden hankinta ja käyttö.

Liikuntapalvelulla on oikeus laskuttaa hallinnollisesta lisätyöstä hinnaston mukainen maksu. Hallinnollisen lisätyön kustannus laskutetaan asiakkaalta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

• Sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta tai järjestyssääntöjen rikkomisesta johtuvat varaus-, peruutus-, muutos- ja selvitystyöt.
• Liikuntapaikkojen tai koulujen liikuntasalien luvattomaan käyttöön liittyvä takautuva varaustyö
• Työajan ulkopuolella tehtävä varaus- tai selvitystyö

Tapahtumat

Järjestäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset on hoidettu hyvissä ajoin kuntoon ennen tapahtuman alkamista. Järjestäjän tulee pystyä esittämään luvat ja muut asiakirjat liikuntapalvelun pyynnöstä.Tarkemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen löydät täältä

Omavalvontaliikuntasalien sopimusehdot

Omavalvontakoulujen vuoroja varaavat sitoutuvat noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi omavalvontakoulujen toimintaohjeita ja avaintenluovutussopimuksen ehtoja.


Liikuntapalvelu vastaa liikuntasalien vuorojenjaosta liikuntalautakunnan (05/ 11.4.2017) päättämien vuorojenjakokriteerien mukaisesti

Liikunnan palvelukokonaisuuden tilojen ja liikuntapaikkojen käyttäjäryhmittäiset vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan kiintiöittäin seuraavassa järjestyksessä:

Arkipäivisin klo 8-16
1. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet
2. Yleisövuorot
3. Helsinkiläiset liikuntapainotteiset koulut ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
4. Helsinkiläiset muut koulut ja päiväkodit sekä eläkeläisryhmät
5. Muut käyttäjät

Arkipäivisin klo 16 eteenpäin sekä viikonloppuisin
1. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet
2. Yleisövuorot
3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt
- lapset ja nuoret
- aikuiset
4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vakiovuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä painotetaan seuraavia perusteita
- Etusijalla lasten ja nuorten toiminta
- Käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan
- Toiminnan luonne ja laajuus, aktiiviharrastajien määrä
- Liikuntalajien ja –muotojen sekä kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan
- Lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen
- Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen
- Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentämiseksi toteutettava toiminta
- Paikallisuus, liikuntapaikan läheisyys

Yksittäisvuorojen (ottelut, kilpailut, tapahtumat ja yksittäiset harjoitusvuorot) jaossa noudatetaan seuraavaa jakojärjestystä
- Suuret tapahtumat ja liikuntaviraston yhteistyötapahtumat 
- Ottelut, kilpailut ja turnaukset sarjatasoittain
- Seurojen tapahtumat (turnaukset ja kilpailut)
- Koulujen kilpailut ja ottelut
- Helsinkiläisten yritysten ja muiden yhteisöjen, yksityishenkilöiden liikunnalliset tapahtumat
- Muut tapahtumat

Vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan liikunnan palvelukokonaisuudessa.

Liikunnan palvelukokonaisuudella on oikeus peruuttaa vakio- ja yksittäisvuoroja perustelluista syistä.

Käyttäjäryhmäkohteiset kiintiöt määritellään liikunnan palvelukokonaisuudessa strategian linjauksia noudattaen.

Helsingin kaupungin koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä koskevat käyttäjäryhmittäiset vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan kiintiöittäin seuraavassa järjestyksessä:

1. Helsingin kaupungin koulujen oma käyttö
2. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omat palvelut ja hankkeet.
3. Helsinkiläiset liikunta- ja urheiluseurat, liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen sekä opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestävät yhteisöt
- lapset ja nuoret
- aikuiset
4. Helsinkiläiset muut yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt

Vakio- ja yksittäisvuorot jaetaan liikunnan palvelukokonaisuudessa.

Liikunnan palvelukokonaisuudella on oikeus peruuttaa vakio- ja yksittäisvuoroja perustelluista syistä.

Käyttäjäryhmäkohteiset kiintiöt määritellään liikunnan palvelukokonaisuudessa strategian linjauksia noudattaen.11.05.2022 12:43

Sisäliikuntapaikat

Helsingin hallinnassa on noin 70 liikuntahallia tai -salia, niiden joukossa esim. kolme jäähallia, neljä uimahallia ja yksi ratsastushalli.

Ulkoliikuntapaikat

Helsingin monipuolisten ulkoliikuntamahdollisuuksien kirjosta löytyy muun muassa liikuntapuistoja, urheilukenttiä, lähiliikuntapaikkoja, maauimaloita, uimarantoja, tenniskenttiä, kuntoratoja.

Koulujen liikuntatilat

Liikuntapalvelu hallinnoi 134 koulun liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä.

Muiden hallinnoimat liikuntapaikat

LIPAS-järjestelmä tarjoaa ajantasaisen tiedon Suomen julkisista liikuntapaikoista avoimessa tietokannassa.