Suoraan sisältöön

Uima-allastilojen hygienia

Yleiset uima-allastilat

Uimahallien ja maauimaloiden lisäksi Helsingissä on muitakin yleisiä uima-allastiloja. Näitä ovat mm. kuntoutuslaitosten, liikuntakeskusten, hotellien ja koulujen allastilat. Yhteensä yleisiä allastiloja on Helsingissä noin 60 ja näissä on noin 120 uima-allasta.

Kaikki yleiset uima-allastilat ovat ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön valvonnassa. Yleisiin allastiloihin tehdään tarkastuksia ja allasvedestä otetaan säännöllisesti näytteitä. Yleisiä allastiloja koskee myös terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.

Uima-allasveden laatu

Pieni uima-allastila.

Allasveden laatua seurataan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä. Vesinäytteitä otetaan vähintään neljä vuodessa. Suurimmista uimahalleista otetaan näytteet joka toinen viikko. Yhteensä Helsingissä otetaan vuodessa 1 100–1 300 allasvesinäytettä.

Allasveden laatu Helsingissä on hyvä. Vuonna 2018 allasvesinäytteistä 99,4 % oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä ja 86 % täytti myös kaikki fysikaalis-kemialliset laatuvaatimukset.

Uima-allastilojen pintahygienia

Uima-allas-ja märkätilojen ylläpitäjän tulee seurata pintahygieniaa eli tilan pintojen puhtautta aistinvaraisesti sekä näytteiden avulla. Näytteitä voidaan ottaa ja tulokset lukea itse erilaisilla pikamenetelmillä.

Ympäristöterveysyksikkö toteutti vuosina 2017–2019 projektin koskien uima-allas ja märkätilojen pintahygieniaa. Näytteenottokohteina oli yhteensä 26 Helsingissä sijaitsevaa uimahallia ja muuta yleistä uima-allastilaa. Projektin 226 näytteen perusteella allas- ja märkätilojen hygienia ei ollut toivotulla tasolla ja pinnan hygienia oli heikentynyt yli puolissa kaikista (59 %) näytteistä.

Pintahygienian parantamiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä liittyen esimerkiksi tiloihin, siivouksen suunniteluun, siivouskäytäntöihin, siivoojien osaamiseen ja siivoustuloksen varmistamiseen näytteiden avulla.

Ylläpitäjän vastuulla olevat altaat

Ylläpitäjän vastuulla olevat altaat eivät ole säännöllisen valvonnan piirissä vaan näissä altaan ylläpitäjällä on erityinen vastuu hygieniasta ja veden laadusta. Ylläpitäjän vastuulla olevia altaita ovat mm. kylpytynnyrit ja paljut, kahluualtaat sekä taloyhtiöiden omassa käytössä olevat altaat.

Ympäristöterveysyksikkö antaa tarvittaessa neuvontaa myös näille kohteille. Lisäksi kahluualtaille sekä kylpytynnyreille on laadittu hygieniaohjeet.12.10.2020 14:51