Suoraan sisältöön

Vasikkasaari

Vasikkasaari ilmasta kuvattuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Vasikkasaaresta kehitetään hyvin toimivaa ja ekologista virkistys- ja matkailukohdetta. Kesällä 2019 saaressa kunnostettiin ja uusittiin vanhoja reittejä, tehtiin maisemanhoitotöitä ja luontotyyppien kartoitusta sekä lisättiin opasteita, käymälöitä ja roska-astioita. Vuonna 2020 alkaa saaren infraratkaisujen sekä esirakentamisen toteutussuunnittelu. Kunnallistekniikkaan saari liitetään tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään vuosien 2024–25 aikana.

Reittiliikenteen aikataulut löytyvät HSL:n Reittioppaasta. Vasikkasaari sijaitsee vain 15 minuutin merimatkan päässä Kauppatorilta.

Vasikkasaaressa on vakituisia kesäasukkaita noin 50 mökkikunnan verran. He kuuluvat Vasikkasaaren mökkiläiset -yhdistykseen, jolle Helsingin kaupunki on vuokrannut maata kesämajakäyttöön.

Kaikki kehittäminen tehdään saaren luontoarvot huomioiden sekä yhteistyössä yrittäjien ja mökkiläisten kanssa. Retkeilyä ohjataan luontoa ja mökkiläisten rauhaa kunnioittaen.

Vasikkasaaren retkeilyn kestävyyttä ja vastuullista saariston kehittämistä edistetään myös EU-hankkeessa ”Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations”. Hankkeessa testataan ja kehitetään erilaisia keinoja huomioida kävijämäärän lisääntymisen aiheuttama rasitus luonnolle. Tutkimusalueina ovat Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari. Hankkeen myötä syntyy saarikohteiden erityispiirteet huomioiva kestävän matkailun käsikirja, joka linjaa millaisia ekologisia, taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä on huomioitava kaupunkialueella sijaitsevan luontomatkailukohteen kehittämistyössä. Urban Eco Islands-hanke on osa Euroopan unionin Central Baltic Intereg -ohjelmaa. Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden vetämä kaksivuotinen (1.4.2019–30.6.2021) hanke saa rahoitusta 1,1 miljoonaa euroa.16.06.2020 15:17