Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae palvelun nimellä:

tai valitse seuraavista:

Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Luvat ja hakemukset:


Palvelut aakkosittain:  Haun tulokset

Kaikki tänä vuonna 40 täyttävät miehet voivat tehdä sähköisen terveystarkastuksen.
Lisää palvelusta...
Liikuntapalvelulla on 12 kuntosalia ja viisi voimailusalia ympäri Helsinkiä.
Lisää palvelusta...
Helsingissä on 25 kuntorataa ja niiden pituudet vaihtelevat 560 metristä aina 7 500 metriin.
Lisää palvelusta...
Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteen.
Lisää palvelusta...
Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.
Lisää palvelusta...
Kuntouttava vankityö -hankkeen tarkoituksena on kuntouttaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sitoutuneita vankeja.
Lisää palvelusta...
Kuntoutuksen vuodeosastot antavat laitoskuntoutuspalveluja helsinkiläisille neurologisille kuntoutujille.
Lisää palvelusta...
Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea vaikeasti vammaisen henkilön selviytymistä arjessa omassa elinympäristössään.
Lisää palvelusta...
Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea ja lisätä työtoiminnassa olevien asiakkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.
Lisää palvelusta...
Kuntoutussuunnittelijat järjestävät lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.
Lisää palvelusta...
Kaupunginmuseon tutkijat vastaavat mielellään kysymyksiin Helsingin historiasta. Voit lähettää oman kysymyksen ja selata aiempia kysymyksiä Kysy museolta -palvelussa.
Lisää palvelusta...
Käynnistysavustuksia myönnetään vuokra-asuntolainoille, takauslainoille sekä perusparannuksiin. Lisäksi ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia.
Lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita.
Lisää palvelusta...
Helsinkiläiset voivat hakeutua laboratoriotutkimuksiin ilman ajanvarausta useimpiin laboratorioihin.
Lisää palvelusta...
Henkilöstökassan puhelinpalvelu lainoihin liittyvissä asioissa.
Lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut tekee Helsingin satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.
Lisää palvelusta...
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Lisää palvelusta...
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista.
Lisää palvelusta...
Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa yksityisiin tarkoituksiin tai journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.
Lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman langattoman verkon käyttöön julkisilla paikoilla Helsingin keskustassa sekä useissa julkisissa tiloissa keskustan ulkopuolella.
Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >06.12.2019 00:33