Suoraan sisältöön

Päihdekuntoutus Luoto

Nordenskiöldinkatu 20, rak. 4
00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 46440
Toimipiste kartalla

Päiväkeskus Aalto

Nordenskiöldinkatu 20, rak. 5-1
00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 46490
Toimipiste kartalla

Päihdekuntoutus Luoto ja päiväkeskus Aalto

Neuvonta puh. 09 3104 6440
Hoidonvaraus puh 09 3104 6460, 040 3344 529
Nordenskiöldinkatu 20, rak. 4 ja rak. 5, 00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
Facebook

Luotoon tullaan ilmoittautumalla rakennus 5:n 1. kerroksen vastaanottoon. Toivomme kuntoutujien tulevan klo 12:een mennessä. Otamme uusia asiakkaita vastaan kaikkina arkipäivinä.

Luodossa toimii kolme kuntoutusyhteisöä, joissa on yhteensä 29 laitoskuntoutuspaikkaa, sekä Päiväkeskus Aalto. Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille päihdeongelmaisille helsinkiläisille.

Päihdekuntoutus Luodon kuntoutusyhteisöt

Miesten intensiivisessä kuntoutusyhteisö Kummelissa on kahdeksan paikkaa, naisten kuntoutusyhteisö Kaislassa yhdeksän paikkaa kuntoutujille, jotka hyötyvät tiiviistä ryhmämuotoisesta työskentelystä. Keskusteluryhmien lisäksi käytössä on myös toiminnallisia menetelmiä, yksilöllisiä keskusteluja ja kirjallisia tehtäviä. Kuntoutujan on tärkeä osata jakaa ajatuksiaan puhumalla ja myös kuunnella toisten kokemuksia.

Kuntoutusyhteisö Maininki käsittää kaksi kuusipaikkaista pienyhteisöä. Kuntoutuksessa sovelletaan ryhmämuotoista taitovalmennusta. Ryhmissä harjoitellaan taitovalmennusohjelman mukaisesti sellaisia taitoja, jotka auttavat kuntoutujia selviytymään vaikeista tilanteista päihteettä ja toimimaan ihmissuhteissa.

Kuntoutusjakson sisältö on mitoitettu kaikissa yhteisöissä 6 viikkoon. Ympärivuorokautisen laitosjakson kestoa räätälöidään tarpeen mukaan vastaamaan kuntoutujien yksilöllisiä tavoitteita.

Kaikissa kuntoutusyhteisöissä työskentelee monialainen työryhmä, johon kuuluu sosiaaliohjaaja, psykologi, sairaanhoitaja ja ohjaaja. Toimintaterapeutin kotiyhteisö on taitovalmennusyhteisö Maininki, mutta hän palvelee koko Luotoa tarpeen mukaan. Sosiaaliterapeutti työskentelee intensiiviyhteisöissä. Kuntoutuskeskuksessa on lääkäripalvelut viikoittain.

Vertaistoiminta on keskeinen osa kuntoutusta. Vertaiset toimivat kuntoutusyhteisöissä jakaen omaa toipumiskokemustaan.

Kuntoutujat osallistuvat kuntoutusyhteisön viikko-ohjelmaan, joten arki on hyvin suunniteltua ja strukturoitua. Kuntoutusjakson aikana pyritään huomioimaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet. Kuntoutujaa ohjataan suunnittelemaan jatkokuntoutustaan ja lisäämään harjoittelujen määrää jakson loppua kohden. Kuntoutusjakson aikana on mahdollista osallistua AA-, NA- ja muihin vertaistukiryhmiin.

Hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan päihdepoliklinikan tai nuorisoaseman kautta. Asiakas tarvitsee kuntoutukseen tullessaan kuntoutussuunnitelman, lähetteen ja sijoituspäätöksen. Jakson aikana asiakas ei välttämättä tapaa lääkäriä, joten kuntoutuksen aikainen lääkitys tulee olla sovittuna jo etukäteen. Kuntoutus aloitetaan aina selvin päin ja akuutit vieroitusoireet tulee olla hoidettu avo- tai laitosvieroituksessa.

Tutustu ennen kuntoutukseen tuloa:

Päiväkeskus Aalto

Päiväkeskus Aalto kannattelee päihteettömässä arjessa erilaisissa palveluketjun nivelvaiheissa. Aallossa voidaan pysähtyä arvioimaan asiakkaan tilannetta ja järjestämään häntä parhaiten tukevaa hoitoa ja kuntoutusta. Päiväkeskuksen asiakkaaksi voi hakeutua esim. vieroituksen jälkeen mietittäessä jatkokuntoutuspolkua.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään viikko-ohjelma, jonka mukaisesti hän osallistuu Aallon toimintoihin. Ohjelmaa on tarjolla arkisin klo 9–15, kaikki asiakkaat eivät ole mukana päivittäin tai koko päivää. Keskustelu- ja toiminnallisten ryhmien lisäksi on mahdollisuus yksilötapaamisiin. Aallossa on mahdollisuus nauttia aamiainen ja lounas. Asiakkuus Aallossa kestää enimmillään kahdesta kolmeen viikkoon. Palvelu on maksutonta ja sinne hakeudutaan osana kuntoutussuunnitelmaa päihdepoliklinikan tai nuorisoaseman kautta tai olemalla itse suoraan Aaltoon yhteydessä, p. 09 3104 6460.

Aallossa työskentelee monialainen työryhmä: kaksi sairaanhoitajaa, kaksi sosiaaliohjaajaa ja ohjaaja. Tarvittaessa on mahdollisuus konsultoida psykologia ja toimintaterapeuttia. Lääkäripalveluja Aallossa ei ole. Aallon toiminnassa on mukana vertaisia.

Henkilökunta

  • johtaja Tuula Hiltunen puh. 09 3104 2852
  • johtava sosiaalityöntekijä Maarit Suihkonen puh. 09 3104 2958
  • osastonhoitaja Ann-Katri Ervasti puh. 09 3104 6480


10.02.2021 12:27