Suoraan sisältöön

Asta-hanke

Asta-hankkeen logo

Asumisneuvonta ja sosiaalinen luototus osallistuivat valtakunnalliseen Asta-hankkeeseen omalla osahankkeellaan vuosina 2018-2020. Yhteistyöhanketta koordinoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA.

Hankkeen tavoitteena oli luoda yhteinen parityömalli ehkäisemään erityisesti velkaantumisesta johtuvaa asunnottomuutta. Lisäksi tavoitteena oli myös tuottaa kustannussäästöjä tehokkaalla, oikea-aikaisella palvelulla. Hanke tuotti myös tietoa velkaantumisen juurisyistä.

Hankkeen aikana kohdattiin 91 asiakasta, joiden velkatilanteet selvitettiin. 90 asiakkaan häätö voitiin ehkäistä. Kehittämistyön johtopäätöksenä voitiin todeta, että asumis- ja talousneuvonnan oikea-aikaisuus ja palvelun asiakaslähtöisyys toimivat erinomaisena varhaisen puuttumisen ja korjaavan työ välineenä.

 

Helsingin osahankkeen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Valtakunnallisen hankkeen arvioinnin löydät tästä.
30.03.2021 10:12