Suoraan sisältöön

Asta-hanke

Asta-hankkeen logo

Asumisneuvontatiimi ja sosiaalinen luototus ovat käynnistäneet huhtikuussa 2018 yhteisen Asta-hankkeen. Hanke on osa valtakunnallista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päähanketta, jonka tavoitteena on ehkäistä häätöjä ja talousongelmien kasaantumista vuokra-asukkailla sekä puuttua ylivelkaantumisen syihin ja antaa talousneuvontaa.

Asumisneuvontatiimi ja sosiaalinen luototus kehittävät hankkeessa yhteisen työmallin, jota testataan aluksi pohjoisella alueella. Asiakastyö on aloitettu syyskuussa. Hankkeen edetessä työmalli ulotetaan koko kaupungin kattavaksi toimintamalliksi. Kehittämisestä vastaavat asumisneuvojat Sanna Mainonen ja Elina Uusitalo sekä talous- ja velkaneuvoja Johanna Rinne.06.12.2019 00:02