Suoraan sisältöön

Asumisneuvoja- psykiatrinen sairaanhoitaja

Asumisneuvontatiimissä on kehitetty asumisneuvoja- psykiatrisen sairaanhoitajan- työmallia huhtikuusta 2017 lähtien. Asumisneuvojat tekevät yhteistyötä eri vuokranantajatahojen kanssa asumissosiaalityön asiantuntijuutta vaativissa asukastilanteissa. Asumisen suunnalla päihde- ja mielenterveystyön erityisosaamista tarvitaan, sillä asukkailla näyttäytyy terveydenhuollon erityisosaamista vaativia tilanteita erilaisten asumishäiriöiden taustoilta. Näihin avuntarpeisiin vastaaminen ja tarvittavan tukimuodon hakeminen tarvittaessa asukkaan rinnalla kulkien tukee parhaimmillaan asukkaan itsenäistä pärjäämistä asumisessa.

Asumisneuvontatiimin psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koko Helsingin alueella ja hänen mukaan ottonsa asukastilanteisiin tapahtuu asuinalueen asumisneuvojan kautta. Moniammatillista työparityöskentelyä kehitetään asumisneuvontatiimissä kehitettävän asumiskummitoiminnan kanssa.06.12.2019 00:01