Suoraan sisältöön

Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai kohtaamasi henkilön tilanteesta?

Milloin yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Yhteydenotto tehdään silloin, kun sinulla on lupa henkilöltä, jota asia koskee.

Ilmoitus tehdään, kun sinulla herää huoli sosiaalihuollon tarpeessa mahdollisesti olevasta henkilöstä, joka ei kykene huolehtimaan esimerkiksi toimeentulosta, päihteidenkäytöstä tai itsenäisestä asumisestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa avun ja palvelut, joiden avulla hän selviytyy tilanteestaan.

Ilmoituksen voi tehdä ilman henkilön suostumusta.

Muu kuin viranomainen voi tehdä ilmoituksen anonyymisti. Ilmoitukseen on hyvä täyttää mahdollisimman paljon tietoja (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero), jotta tavoitamme oikean henkilön.

Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Mikäli ilmoitat nimesi, on asianosaisella halutessaan oikeus saada se tietoonsa, vaikka olisit kieltänyt tiedon antamisen.

Kenestä ja miten yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus voidaan tehdä kenestä tahansa henkilöstä, josta huoli herää.

Voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä Maisa-asiakasportaalissa ilman kirjautumista tästä linkistä tai valitsemalla Maisan etusivulta maisa.fi "Tee sosiaalihuollon ilmoitus". Kun ilmoituksesi koskee helsinkiläistä, valitse kunnaksi Helsinki. Täytä aukeava lomake ja paina "Lähetä".

Jos haluat asioida muuten, voit ottaa yhteyttä:

Huom! Jos tiedät, että henkilö asuu tai oleskelee jollain muulla paikkakunnalla, ota yhteyttä sen kunnan sosiaaliviranomaisiin.

Kuka voi tehdä yhteydenoton tai ilmoituksen?

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen tai muu taho. Viranomaisella on sosiaalihuoltolain 35 §:n mukainen ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus. Viranomainen tekee ilmoituksen aina omalla nimellään.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, edellä tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Mihin otan yhteyttä?

Voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä Maisa-asiakasportaalissa.

Virka-aikana voit olla puhelimitse yhteydessä aikuissosiaalityön palvelupisteisiin. Voit myös toimittaa kirjallisen ilmoituksen suoraan palvelupisteisiin. Palvelupisteiden puhelinnumerot ja muut yhteystiedot löydät osoitteesta hel.fi/aikuissosiaalityo.

Ohjausta ja neuvontaa saat sosiaalineuvonnasta puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerosta 09 310 44400 tai chatista ma–pe 9–16. Lisätietoa hel.fi/sosiaalineuvonta.

Voit myös lähettää ilmoituksen postitse seuraavaan osoitteeseen. Tulostettava lomake on tulossa pian.

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimiala
Aikuisten palvelut/Sosiaalineuvonta
Ala-Malmintori 2
PL 7970
00099 Helsingin kaupunki

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006. Hätätilanteessa soita 112.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen?

Ilmoituksen saavuttua henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä 1–2 arkipäivän sisällä. Sosiaalialan ammattilainen arvioi tilanteen ilmoituksen sisällön, sen kiireellisyyden ja aloittaa asian selvittämisen.

Kiireellinen tilanne

Jos kyse on kiireellisestä sosiaalihuollon tarpeenarvioinnista tai palveluista, ole yhteydessä virka-aikana arkisin 8.15–16.00 vaihteeseen 09 310 1691, virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen 0206 96006. Hätätilanteessa ole yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.06.11.2021 09:33