Suoraan sisältöön

Määräaikaistarkastukset ja hoitoonpääsy

Hoitoonpääsy- ja kutsukäytännöt

Alle kouluikäiset lapset

Kutsuttava potilas Hoidon ensisijainen toteuttaja
1-vuotias* hammashoitaja
3-vuotias* hammashoitaja
5-vuotias* hammashoitaja

* kehote ajan varaamiseksi lähetetään kotiin
 

Koululaiset

Kutsuttava potilas Hoidon ensisijainen toteuttaja
1-luokkalainen* suuhygienisti
3-luokkalainen* hammaslääkäri
5-luokkalainen* suuhygienisti
8-luokkalainen* hammaslääkäri
17-vuotias** suuhygienisti

* hammashoitolasta lähetetään kutsu kotiin
** kehote ajan varaamiseksi lähetetään kotiin

Alle 18-vuotiaat potilaat, joilla on suurentunut riski suun sairauksiin, kutsutaan yksilöllisen suunnitelman mukaan hammashoitolasta.
 

Opiskelijat

Osana opiskeluterveydenhuoltoa kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluja Helsingin terveyskeskuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskuksen asiakkaiksi.
 

Aikuiset

Ensimmäistä lasta odottavan perheen vanhemmilla on oikeus maksuttomaan suunhoidon neuvontaan ja hoidontarpeen arviointiin hammashoitolassa. Perheet voivat varata ajan hammashoitajalle keskitetystä ajanvarauksesta.  

Aikuisilla seuraava tutkimusajankohta määräytyy potilaan sairastumisriskin mukaan:

TERVE Hammaslääkärin tekemä tarkastus 4–5 vuoden välein, tarvittaessa käynti 2–3 vuoden välein suuhygienistillä. Potilas varaa itse ajan keskitetystä ajanvarauksesta.
KESKIRISKI Hammaslääkärin tekemä tarkastus 3 vuoden välein, tarvittaessa käynti 1–2  vuoden välein suuhygienistillä. Potilas varaa itse ajan keskitetystä ajanvarauksesta.
SUURI RISKI Hammaslääkärin tekemä tarkastus 1–2 vuoden välein ja  tarpeen mukaan käynti suuhygienistillä. Potilas varaa itse ajan keskitetystä ajanvarauksesta.


Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

 15.09.2020 09:08