Suoraan sisältöön

Haluan tietää lisää oikomishoidosta

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Oikomishoidolle oma puhelinnumero

Oikomishoidon asiakkaita palvellaan ajanvarausnumerosta 09 310 51500 (ma–pe klo 8–15). Käytössä on takaisinsoittopalvelu.


Asiakastiedote viiveistä oikomishoidossa

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon oikomishoito on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pyrimme purkamaan tilannetta hallitusti ja huolehtimaan potilaiden hoitoon pääsystä yksilöllisen, purentavirheen laadusta riippuvan kiireellisyysarvioinnin mukaisesti, huolehtien ensin jo hoidossa olevien potilaiden jatkohoidon järjestämisestä sekä aloittamalla vain kiireellisimpiä hoitoja välittömästi. Vuoden 2021 alusta oikomishoito on keskitetty viiteen toimipisteeseen ja tilanteesta johtuen hoitopaikaksi voidaan tarjota myös muuta kuin lähintä toimipistettä.


Suomessa julkisesti järjestettävä suun terveydenhoito perustuu yhdenvertaiseen hoitoon pääsyyn.

Suun perusterveydenhoito sisältää myös tavanomaisen erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon. Kunnissa järjestettävään hampaiden oikomishoitoon on kuitenkin oikeus vain potilailla, joilla on vaikea purentavirhe. Painotus on toiminnallisissa häiriöissä ja purentavirheen vaikeusaste määrittää hoitoon pääsyn. Yleisin oikomishoidossa olevien ikäryhmä on 6–17-vuotiaat.

Kiireettömän hoidon perusteet (pdf) (STM)

Oikomishoito Helsingissä

Suun tarkastusten yhteydessä arvioidaan purenta, tieto tästä kirjataan potilasasiakirjaan ja asiasta kerrotaan potilaalle ja hänen huoltajalleen.

Tarvittaessa potilas ohjataan Helsingin kaupungin oikomishoidon erikoishammaslääkärille, joka arvioi, täyttyvätkö kunnallisen oikomishoidon kriteerit.

Kasvuikäisten lasten ja nuorten hoidon tavoite on varmistaa hyvä purennan kehitys. Aikuisilla ja jo kasvunsa päättäneillä on hoitoon pääsyn raja korkeammalla hoidon painottuessa vakaviin terveydellisiin ongelmiin.

Hoidon oikeutuksen arviossa käytetään 10-portaista oikomishoidon tarveluokitusta. Tämä tarvearvioluokitus on käytössä lähes kaikkialla Suomessa, ja sen tarkoitus on asettaa kaikki suomalaiset yhdenvertaiseen asemaan. Kaikkein vaikeimmat purentavirheet ja kehityshäiriöt hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Mikäli purennan poikkeama ei oikeuta kunnalliseen oikomishoitoon, asiasta kerrotaan, jolloin potilas voi halutessaan hakeutua oikomishoitoon yksityisesti omalla kustannuksellaan.

Helsingin kaupunki tarjoaa oikomishoitoa useissa eri hoitoloissa eri puolella kaupunkia. Hoidon suunnittelee ja ohjaa aina oikomishoidon erikoishammaslääkäri tai asiaan perehtynyt hammaslääkäri. Hoito toteutetaan moniammatillisesti oikomishoidon tiimeissä.

Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja se voi kestää useita vuosia.

Hoidon tavoite ja hoitosuunnitelma kerrotaan ennen hoidon aloittamista, ja hoito on aina vapaaehtoista.

Suun perushoidon, paikkausten ja hampaiden puhdistuksen pitää olla kunnossa, jotta hoito voidaan aloittaa.

Potilaan ja perheen tulee sitoutua tähän useinkin pitkäaikaiseen hoitoon. Käynneille pitää muistaa tulla ja kojeita tulee pitää ohjeen mukaisesti.

Oikomiskojeita on paljon erilaisia mutta selkeä jako on kiinteisiin, hampaissa koko ajan kiinni oleviin kojeisiin ja irrotettaviin laitteisiin, jotka potilas saa tarvittaessa pois suusta. 

Kun varsinainen hoito on saatu valmiiksi siirrytään ns. ylläpitohoitoon, jonka tarkoitus on turvata hoitotuloksen pysyminen. Tässä vaiheessa käytössä voi olla irroitettava tai kiinteä koje.

Kojeiden pitämättömyys tai useat peruuttamattomat poisjäännit johtavat hoidon keskeytymisen.

Hoito on potilaalle maksutonta 18-vuotiaaksi asti, peruuttamattomista poisjäänneistä tulee erillinen 50,80 euron maksu 18 ikävuodesta alkaen.

Mikäli kojeet katoavat tai ne rikotaan, joutuu huoltaja maksamaan uuden.

Ensiapu

Mikäli oikomiskoje aiheuttaa kipua, on irti tai rikkoutunut, tulee ottaa yhteyttä hammashoitoon.

Hammashoitoloiden yhteystiedot
27.12.2021 10:46