Suoraan sisältöön

Muita terveyspalveluja

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.Asunnottomien terveyspalvelut

Äitiys- ja lastenneuvola

Ehkäisyneuvonta

Hoitokoordinaattorit

Hoitokoordinaattorit osallistuvat HUSin yksiköistä tulleiden siirtoilmoitusten perusteella potilaiden jatkohoidon suunnitteluun ja järjestämiseen. Hoitokoordinaattorit pyrkivät löytämään jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitseville potilaille mahdollisimman oikein kohdennetun jatkohoitopaikan.

Jalkaterapia

Jalkaterapiaan tarvitaan lähete.

Aika jalkaterapiaan varataan puhelimitse jalkaterapian keskitetystä ajanvarauksesta.
Lisätietoja arkisin klo 8–10 jalkaterapian keskitetystä ajanvarauksesta
numerosta 09 3104 5425.

Lisätietoja jalkaterapiasta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Merimiesterveydenhuolto

Lääkärintodistus meripalvelua varten ja merimiesten sairaanhoitopalvelut.

Muistioireiden ja -häiriöiden tutkimus ja hoito

Jos huomaat muistioireita itselläsi tai läheiselläsi, kannattaa rohkeasti hakeutua muistitutkimuksiin esimerkiksi omalle terveysasemalle. Jos alkuselvitysten jälkeen lisätutkimukset näyttävät tarpeellisilta, muistioireinen ohjataan muistisairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneelle muistipoliklinikalle lääkärin lähetteellä. Muistipotilaan jatkohoito ja seuranta tapahtuu omalla terveysasemalla tai kotihoidossa.

Omahoitotarvikkeiden jakelu

Paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelut

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeuttien vastaanotolle voi hakeutua lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan lähetteellä erilaisissa ravitsemukseen liittyvissä pulmatilanteissa.

Reseptien uusiminen

Helsingin terveysasemilla uusitaan pääsääntöisesti vain Helsingin terveysasemilta tai sairaalasta kirjoitetut reseptit. Reseptin uusintapäätöstä varten lääkäri tarvitsee tiedot kokonaislääkityksestä lääkityksen yhteensopivuuden tarkistamiseksi sekä voinnista ja sairauksien omaseurannasta. Epäselvissä tapauksissa lääkäri voi jättää reseptin uusimatta tai edellyttää lisäselvityksiä. Reseptien uusimisaika on 8 päivää. Jos reseptiä ei ole uusittu 8 päivän kuluttua tai tarvitset lääkitystäsi jo aiemmin, ota yhteyttä valitsemallesi  terveysasemalle.

Rokotukset

Normaaliin rokotusohjelmaan kuuluvia ns. perusrokotuksia, kuten jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksia, saa maksutta omalta terveysasemalta. Perusrokotuksia annetaan terveysasemien lisäksi työterveyshuollossa ja yksityisillä lääkäriasemilla.

Seulontatutkimukset

Sisätautien poliklinikka

Sähköinen resepti (eResepti)

Sähköinen resepti tarkoittaa, että lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti. Potilas voi noutaa lääkkeet haluamastaan apteekista ilman paperista lääkemääräystä. 

Sähköinen resepti (eResepti)

Tartuntatautien neuvonta

Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa saa omalta terveysasemalta sekä terveyspalvelujen neuvonnasta, puh. 09 310 10023 vuorokauden ympäri. Tartuntatauteihin liittyviä laboratorionäytteitä voi tiedustella omalta terveysasemalta.

Terveyspalvelut oman kunnan ulkopuolelta

Terveyspalvelujen käyttö oman kunnan ulkopuolella on mahdollista, jos asutaan tai oleskellaan toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai läheisen asumisen vuoksi.

Terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta


Tupakkaklinikka

Helsingin kaupungin tupakkaklinikka järjestää tupakastavieroituskursseja ja antaa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Yritysterveydenhuolto

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan yritystyöterveyspalvelut on yhdistetty Vantaan kaupungin omistamaan Vantaan Työterveys liikelaitokseen, joka sopimuksen yritysten kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon yrityksen niin halutessa.

 18.11.2020 08:57