Suoraan sisältöön

Ohjeita hengitystieinfektio-oireisille ja koronavirukseen sairastuneille

Tartunnanjäljitystä tehdään vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa tartunnan saaneen eristykseen tai taudille altistuneen karanteeniin, jos se on taudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä.   

Kotihoito-ohjeita koronavirustautiin sairastuneelle

Koronavirus aiheuttaa tällä hetkellä valtaosan hengitystieinfektioista. Jotta koronavirus ja muut hengitystieinfektiot eivät leviä, on tärkeää, että oireinen henkilö jää kotiin toipumaan ja noudattaa alla olevia ohjeita.

Ohjeita koronavirustaudin itsehoitoon on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Toimi näin, jos oireesi pitkittyvät tai tarvitset ammattilaisen arvion

 • tee oirearvio omaolo.fi-palvelussa
 • kysy neuvoa www.hel.fi-sivujen chatbotista (livechat-mahdollisuus arkisin klo 9-14)

Jos et pysty tekemään oirearviota, soita koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 ma-pe klo 8–16.

Jos sinulla on vakavampia oireita, kuten hengenahdistusta tai heikkenevä yleisvointi ja mietit päivystykseen hakeutumista, soita päivystysapuun, p. 116 117.

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112 (esimerkiksi äkillinen rintakipu).

Jos sinulla on oireita, pysyttele kotona ja älä

 • mene työhön, päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen.
 • mene kauppaan, ravintolaan tai muihin julkisiin tiloihin.
 • mene harrastuksiin.
 • käytä julkisia liikennevälineitä.
 • kutsu vieraita luoksesi.

Saat olla tekemisissä vain samassa taloudessa asuvien kanssa. Jos he ovat terveitä, voit yrittää pitää mahdollisuuksien mukaa etäisyyttä heihin esimerkiksi nukkumalla ja ruokailemalla erillään.

Sinun kanssa asuvien oireettomien on syytä noudattaa alla olevia altistuneille annettuja ohjeita.

Koronavirusinfektioon voi liittyä tukosriski

Koronavirusinfektioon voi liittyä jonkin verran kohonnut verisuonitukosten riski. Osa sairastuneista hyötyy pistettävästä tukoksenestolääkityksestä.

Jos olet lieväoireinen, tarvetta tukoksenestolääkityksen aloittamiselle ei yleensä ole.

Mikäli tukosriskitekijät puoltavat arvioinnin tekemistä, ole yhteydessä koronavirusneuvontaan p. 09 310 10024 (ma-pe klo 8–16). Jos olet raskaana ja sinulla tukosriskitekijöitä, ole yhteydessä omaan neuvolaan.

Lisätietoa: Koronavirustaudin aiheuttama tukosriski  potilaan oma arvio (HUS)

Kuinka pitkään sinun pitää pysyä kotona?

Pysy kotona, kunnes olet oireeton tai oireesi ovat selvästi helpottaneet. Suosittelemme, että noudatat hyvää käsi- yksimishygieniaa ja vältät ylimääräisiä kontakteja kunnes oireidesi alkamisesta on kulunut noin 5 vuorokautta.

Tarvittaessa sairauslomaa haetaan normaalien työpaikan sairauslomakäytäntöjen mukaisesti.

Tarvitseeko kotitesti varmistaa laboratoriotestillä?

Kotitestin positiivista tulosta ei yleensä tarvitse varmistaa laboratoriotestillä.

Kotitestin positiivista tulosta ei myöskään tarvitse varmentaa, jos samassa taloudessa asuvalla on jo varmennettu laboratoriotestillä koronainfektio.

Jos olet oireinen ja saat kotitestistä negatiivisen testituloksen, voit halutessasi tehdä 2 - 3 päivän kuluttua uuden testin, jos oireesi jatkuvat.

Missä tilanteissa positiivinen testitulos pitää varmistaa laboratoriossa?

12-vuotiaat ja vanhemmat

Hakeudu koronavirustestiin vain siinä tapauksessa, jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, JA

 • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai
 • olet raskaana tai
 • et ole saanut koronavirusrokotetta etkä ole sairastanut koronavirustautia tai
 • kuulut verisuonitukoksen riskiryhmään (katso riskitekijät HUSin verkkosivuilta) tai
 • olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja työskentelet välittömässä asiakas- ja potilastyössä tai
 • työskentelet hoiva- tai vammaispalveluissa tai
 • terveydenhuollon ammattilainen on ohjannut sinut testiin.

Alle 12-vuotiaat

Alle 12-vuotiaalta lapselta otetaan koronavirustesti, jos hänellä on koronavirustartuntaan viittaavia lieväkin oireita, JA

 • lapsi kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään sairauden tai lääkityksen takia tai
 • lapsen kanssa samassa taloudessa asuu tai hän tapaa säännöllisesti perhe- tai lähipiiriin kuuluvia 16 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa*) tai immuunisuoja (vastustukyky) koronaa vastaan on puutteellinen tai
 • jos lapsen oireet edellyttävät lääkärin arvion mukaan testiä.
(*saanut kaksi koronavirusrokoteannosta tai sairastanut koronavirusinfektion ja saanut yhden rokoteannoksen)


Varaa testiaika tekemällä oirearvio omaolo.fi –palvelussa. 

Jos et pysty tekemään oirearviota, soita koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 ma-pe klo 8–16.

Tartuntatautipäiväraha

Voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos sinulla tai alle 16-vuotiaalla huolettavallasi on terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta sekä siitä, ettei ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Suosittelemme hakeutumaan ensisijaisesti työterveyshuoltoon.

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löytyy Kelan sivuilta Näin haet tartuntatautipäivärahaa.

Kenelle ilmoitan sairastumisestani?

Kerro mahdollisesta altistumisesta henkilöille, joita olet kohdannut ja epäilet altistaneesi oireiden aikana sekä 2 vuorokauden aikana ennen oireiden alkamista. Pyydä heitä välttämään noin viiden vuorokauden ajan tarpeettomia kontakteja, käyttämään kasvomaskia muita kohdatessa ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa.

Kuinka altistuneiden tulee toimia?

Jos asut yhdessä sairastuneen kanssa tai olet ollut häneen lähikontaktissa

 • Vältä ylimääräisiä kontakteja, kunnes sairastuneen oireiden alusta on kulunut 5 vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, 5 vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella maskia.
 • Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin maskia käyttäen. Jää etätöihin, jos se on mahdollista.
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin.

Jos sinulle tulee oireita, jää kotiin ja noudata yllä kuvattuja ohjeita.

Katso myös

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta
Helsingin kaupungin koronavirusuutiset
Coronavirus information in different languages


29.08.2022 14:57