Hoppa till innehållet

Bostadsrättsbostäder

Ansöka om ett ordningsnummer och hitta mer information om bostadsrättsbostäder i Helsingfors regionen på Bostadsrätt-sidan.

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende.

Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 10-15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Invånaren får bo i sin bostadsrättsbostad så länge han eller hon vill. När invånaren avstår från bostaden är överlåtelsepriset den ursprungliga bostadsrättsavgiften höjd med byggnadskostnadsindexet.

Alla som fyllt 18 år och som inte äger en ägarbostad som skulle uppfylla bostadsbehovet på orten eller har medel för att kunna anskaffa en bostad kan ansöka om en bostadsrättsbostad. Det finns ingen förmögenhetsgräns för personer som fyllt 55 år.

Boende till bostadsrättsbostäder väljs enligt ordningsnummer. Efter att den sökande fått ett ordningsnummer ska han eller hon lämna in en bostadsansökan till bostadsrättsbolaget. 

Du kan kontakta vår kundtjänst om du har frågor om bostadsrätt.30.06.2021 13:10