Hoppa till innehållet

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd. Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Invånaren får bo i sin bostadsrättsbostad så länge han eller hon vill. När invånaren avstår från bostaden är överlåtelsepriset den ursprungliga bostadsrättsavgiften höjd med byggnadskostnadsindexet.

Alla som fyllt 18 år och som inte äger en ägarbostad som skulle uppfylla bostadsbehovet på orten eller har medel för att kunna anskaffa en bostad kan ansöka om en bostadsrättsbostad. Det finns ingen förmögenhetsgräns för personer som fyllt 55 år. Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Borgå och Vichtis) bildar ett gemensamt ansökningsområde. 

Telefonservice för sökande av bostadsrättsbostad

     
Stadsmiljösektorn, bostadstjänster
Tfn 09 310 13032 (mån–tor. kl. 9–11)27.11.2020 11:28