Hoppa till innehållet

Ansökning om bostadsrättsbostad

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Borgå och Vichtis) ska ha ett ordningsnummer.

Du kan ansöka om ordningsnummer på tre olika sätt

Genom e-tjänsterna. Användningen av e-tjänsterna kräver bankkoder. I tjänsten kan du ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera ett befintligt nummer. Sökanden informeras om händelser i ärendemappen på den e-postadress som han eller hon lämnat. 

• Med en webblankett i tjänsten för ansökning om ordningsnummer. Då behöver du inga bankkoder. I samband med kontroll av personbeteckningen visas på inforutan ett meddelande om ordningsnummer som man ansökt om tidigare och som kan användas. Ordningsnummer skickas till din e-post.

• Genom att fylla i en utskriftsbar ansökan om ordningsnummer och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Ansökning om bostad

Efter att den sökande fått ett ordningsnummer ska han eller hon lämna in en bostadsansökan till bostadsrättsbolaget. Du kan fylla i ansökan på bolagets webbplats. Bostadsrätt beviljas utifrån ordningsnumren. Bostadsrättsbolaget låter bostadstjänster vid stadsmiljösektorn godkänna den sökandes bostadsrätt.

Förutsättningar för godkännande av bostadsrätt

En förutsättning för att den sökande ska kunna godkännas som bostadsrättshavare är att han eller hon behöver en bostadsrättsbostad. Sökanden anses inte behöva en bostadsrättsbostad, om han eller hon

1) inom ansökningsområdet har en ägarbostad som till sitt läge, storlek, utrustning, boendekostnader och övriga egenskaper skäligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks, eller

2) har så stor förmögenhet att han eller hon förmår finansiera minst 50 procent av det gängse priset på den fria marknaden för den bostad han eller hon söker eller för en motsvarande bostad, eller förmår bygga om den ägarbostad som finns inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som sökts.

Om en sökande tre gånger avsäger sig ett bostadserbjudande som han eller hon redan har godkänt, ges honom eller henne ett ordningsnummer efter de andra sökandena.28.09.2020 12:28