Suoraan sisältöön

Byte av bostadsrättsbostad

Den som ansöker om byte av bostadsrättsbostad ska ha ett ordningsnummer med vilket han eller hon inte tidigare har fått bostadsrätt (ett oanvänt ordningsnummer). I e-tjänsterna kan du ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera ett befintligt nummer. Inloggning i e-tjänsterna sker med bankkoder.

Inbördes byte

Sökande som byter bostäder sinsemellan ska kontakta ägarna av sina bostadsrättsbostäder för praktiska arrangemang men behöver inte ansöka om nya ordningsnummer.06.12.2019 11:46