Hoppa till innehållet

Försäljning av Hitas-bostad

Ägaren är själv ansvarig för försäljningen av sin bostad.

Innan bostaden säljs ska ägaren beställa följande dokument av disponenten för att maximipriset kan fastställas:

• disponentintyget (räcker för fastställandet av maximipriset såvida lägenhetsspecifika förbättringar inte anges) eller
• blankett för maximipris, såvida lägenhets- och bolagsspecifika förbättringar anges.

Blanketterna ska skickas antingen per e-post eller per post till:
hitas@hel.fi eller PB 58231, 00099 Helsingfors stad
 

Användning av limitpris

Det går alltid att sälja bostaden till det gällande limitpriset utan fastställande av maximipris. Förbättringar beaktas inte vid försäljning till limitpriset.

Ägarförändringar

Disponenten eller en representant för bolagets styrelse ska lämna in kopior av köpebrev samt övriga överlåtelsehandlingar till fastighetskontoret inom utsatt tid antingen per e-post eller per post.

 06.12.2019 11:47