Suoraan sisältöön

Hyresbostäder

Helsingfors stad är med sina över 56.000 bostäder den största hyresvärden i Finland. Var sjätte helsingforsare bor i en av stadens hyresbostäder, vilket innebär sammanlagt cirka 90.000 invånare.

Efterfrågan på stadens hyresbostäder är stor eftersom hyrorna är rimliga och det finns bostäder i så gott som alla stadsdelar.

Ansökning om och förmedling av bostäder är avgiftsfri och det tas inte ut några hyresgarantier eller andra garantiavgifter av den som tar emot bostaden. Ansökan om stadens hyresbostad kan lämnas in på webbplatsen för Stadin asunnot


Ägande och underhåll av hyresbostäderna har ordnats genom fastighetsbolagen som ägs av staden. Största delen av bostäderna administreras av Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Andra fastighetsbolag som äger stadens hyresbostäder är Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta och Helsingin Korkotukiasunnot.DELA
19.12.2016 15:17