Suoraan sisältöön

Författningar och bestämmelser

Suomeksi

I markanvändnings- och bygglagen definieras de allmänna förutsättningarna för byggande, de väsentliga tekniska kraven samt tillståndsförfarande och myndighetstillsyn vid byggande. Lagens bestämmelser har kompletterats med en förordning

Markanvändnings- och bygglag (5.2.1999/132)

Markanvändnings- och byggförordning (895/1999)
 

Noggrannare föreskrifter om byggande finns samlade i Finlands byggbestämmelsesamling.  
Finlands byggbestämmelsesamling

Miljöministeriet har sammanställt en omfattande webbplats, där även regelverket för byggnadsskydd, energieffektivitet, byggprodukter och beaktande av olycksrisken presenteras.


En del av de gamla byggbestämmelsesamlingarna finns i Uleåborgs byggnadstillsyns materialbank.06.12.2019 12:18