Hoppa till innehållet

Arkivtaxa

Suomeksi

Mervärdesskatt uppbärs inte för kopieringsavgifterna. Kopior tas endast av material som innehas av byggnadstillsynstjänsterna. Ritningskopiorna som fås i arkivet duger inte som sådana som tillståndshandlingar.‎ 

En serviceavgift, för vilken mervärdesskatt uppbärs, tas ut för tjänsterna som avses i punkt 8. 

‎1. Kopior av ritningar

Papperskopior 5,00 € (utskrifter av storlekarna A4 och A3)

2. Kopior av ritningar i originalskala
(endast av material som inte är skannat)

Papperskopior 10,00 € (alla pappersstorlekar)

3. ‎Andra än ovan nämnda dokument

De tre första sidorna är avgiftsfria. Övriga sidor kostar 0,50 €/st. För kopior av dokument i andra storlekar än A4- och A3 debiteras emellertid enligt punkt 2.
Bestyrkande av kopians riktighet kostar 1 €/sida. ‎

‎4. Kopieringskort till självbetjäningsmaskinen 

‎10 kopior 40,00 €
‎50 kopior 175,00 €
‎100 kopior 300,00 €
‎( 1 kopia = 1 standardkopia i storlek A4 eller A3 från mikrofilmskort)

‎5. Skanning

skanning/1 ritning 10,00 € ( på CD-R, inkluderar en skiva/beställning)
USB-minnessticka 12,00 €

‎6. Elektroniska tjänster (ARSKA)

Arkivets ritningar kan införskaffas i elektronisk form via ARSKA-tjänsten på adressen asiointi.hel.fi/arska. Via ARSKA kostar ritningarna 3,00€/st (pdf, tiff).

7. Virka-ARSKA

Virka-ARSKA är den version av ARSKA-tjänsten, som används internt inom Helsingfors stads organisation. 

8. Serviceavgifter som tas ut för vissa övriga åtgärder

Tjänsterna prissätts enligt 3§ i verkets servicetaxa. Avgiftsbelagda åtgärder ska beställas med den bifogade blanketten (på finska). Timpriset är 70,00 €/timme, dock minst 140,00 €. Till priserna tillkommer mervärdesskatt. Därtill uppbärs alla omedelbara kostnader i anslutning till användningen av informationssystem. 


(BYGGNADSTILLSYNSTJÄNSTERNAS ARKIVTAXA 1.9.2015)06.12.2019 12:16