Hoppa till innehållet

Blanketter och nättjänster

Suomeksi

Bygglov söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste och de gamla blanketterna tas småningom ur bruk.

Blanketterna för byggare är huvudsakligen i pdf-format. Det finns två sorters blanketter: vissa blanketter kan fyllas i på dator innan de skrivs ut medan andra ska skrivas ut innan de fylls i.31.03.2021 14:49

Ansök om tillstånd

Att utveckla de elektroniska tjänsterna och därigenom göra lovhandläggningen smidigare är en av de viktigaste tyngdpunkterna för Helsingfors byggnadstillsyn.

Läs mer

Köp byggnadsritningar

Du kan köpa byggnadsritningar på nätet i tjänsten Lupapiste Kauppa eller i byggnadstillsynens arkiv.

Till Lupapiste Kauppa

Kartkorgen

Kartkorgen är Helsingfors stads nättjänster, där du kan skaffa utgångsuppgifter för planering av byggande och annat digitalt kartmaterial över Helsingfors stad.

Till kartkorgen

Tillsyn över och ansvar för byggarbetet

Vid byggarbeten som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare som har godkänts innan byggarbetet inleds.

Läs mer