Hoppa till innehållet

Ansök om tillstånd

Suomeksi

Att utveckla de elektroniska tjänsterna och därigenom göra lovhandläggningen smidigare är en av de viktigaste tyngdpunkterna för Helsingfors byggnadstillsyn. Följaktligen görs de flesta ansökningar om bygglov elektroniskt i den riksomfattande tjänsten Lupapiste.

De flesta tillståndsansökningar görs elektroniskt

Alla ansökningar om tillstånd för nybyggande, utvidgningar och reparationer ska lämnas in till byggnadstillsynen via Lupapiste. Även ansökningar om tillstånd som hänför sig till närmiljön, så som reklam, trädfällning osv., görs i Lupapiste.

Lupapiste används tillsvidare inte för att ansöka om servitut eller separat undantagsbeslut och heller inte under byggskedet. Kontaktuppgifter för ärenden som hänför sig till byggskedet finns här.

Lupapiste är alltid öppen

Via Lupapiste kan du främja handläggningen av din tillståndsansökan när det passar dig. Du kan komplettera ansökan, skicka frågor och kommentarer till projektets andra parter samt kontrollera läget för tillståndsansökan och se hur handläggningen av den framskrider vid en för dig lämplig tidpunkt.

Vid byggnadstillsynens förhandsförhandlingar ges handledning i hur du ansöker om tillstånd

Byggnadstillsynens förhandsförhandlingar ordnas också när tillstånd söks elektroniskt. Tid för förhandsförhandlingar reserveras av områdets bygglovssekreterare. Gör en rådgivningsbegäran via Lupapiste och bifoga det material du avser presentera för tillståndshandläggaren under förhandsförhandlingarna. Anteckna uppgiften om avtalade förhandsförhandlingar i rutan ”Projektbeskrivning” i tillståndsansökan. Efter förhandlingarna kan du fortsätta komplettera ansökan i Lupapiste.

I Lupapiste ser du vilka uppgifter som ska fyllas i

När du ansöker om ett tillstånd elektroniskt, ser du i Lupapiste vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka handlingar som måste bifogas ansökan. När ansökningshandlingarna är klara kan du skicka in ansökan till byggnadstillsynen. Genom att fylla i tillståndsansökan omsorgsfullt påskyndar du handläggningen av och beslutsfattandet rörande tillståndet.

Byggnads- eller specialplaneraren undertecknar de ritningar han eller hon sparat i Lupapiste med programmets elektroniska underskriftsfunktion. Utöver detta ska byggnads- eller specialplanerarens underskrift precis som förut finnas i namnrutan. Med sin elektroniska underskrift bekräftar planeraren att han eller hon har uppgjort och lämnat in bygglovshandlingarna, specialplanerna och utredningarna i enlighet med byggnadstillsynens anvisningar.06.12.2019 12:25